ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

LII

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата реєстрації:

29.05.2020

Дата прийняття:

12.06.2020 10:56:00

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  14
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  1
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  12

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

Про  внесення  змін  до  показників бюджету  міста  Сокаля на   2020 року (доп. Ділай Л.М.).


СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
                                                                        ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                              LII  сесія   УІІ  скликання

РІШЕННЯ

12 .06. 2020р._№897                       

                                                                                                          м. Сокаль
Про  внесення  змін  до  показників
бюджету  міста  Сокаля на   2020 року
(код 13316303000) 
                                      Керуючись п. 1 ст. 26  до  Закону  України  "  Про  місцеве  самоврядування в Україні  " , розпорядження голови адміністрації № 391 від 31.03.20р.та враховуючі  потребу  в  коштах  для  проведення  видатків  сесія  міської  ради  ,  -

             В И Р І Ш И Л А   : 


            
            1.Збільшити дохідну частину міського бюджету загального  фонду по коду:

       Код 41053900  «Інша субвенція з місцевого бюджету» збільшити в сумі 351750 грн., 
       в тому числі в вересні місяці в сумі 49100 грн., в жовтні місяці в сумі 148480 грн., в листопаді 
       місяці в сумі 129170 грн., в грудні місяці в сумі 25000 грн. ( обл. бюджет)
      
       Код 41053900  «Інша субвенція з місцевого бюджету» збільшити в грудні місяці в сумі 
       62999 грн. 71 коп. ( обл.бюджет)

    2.Збільшити  видаткову  частину  міського  бюджету  спеціального  фонду по коду :
               
              КПКВ  0211010 «Надання дошкільної освіти»  КЕКВ 3110  «Придбання обладнання і 
              предметів довгострокового користування» збільшити в вересні місяці в сумі 49100 грн.

              КПКВ  0211010 «Надання дошкільної освіти»  КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт інших 
              об’єктів» збільшити в жовтні місяці в сумі 148480 грн.

              КПКВ  0215061 « Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення 
              «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»
              КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» збільшити в 
              грудні місяці в сумі 25000 грн.

              КПКВ 0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку»
 КЕКВ  3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в листопаді  місяці в сумі 129170 грн.
              
              КПКВ 0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку»
 КЕКВ  3122 «Капітальне будівництво інших об’єктів» в грудні  місяці в сумі 62999 грн. 71 коп.    КПКВ 0217350 «Розробка схем планування та забудови територій» КЕКВ 2281
    «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних програм» збільшити
    в червні місяці в сумі 8950 грн.

3. Зменьшити видаткову частину міського бюджету загального фонду по коду:

    КПКВ 0217130 «Здійснення заходів  із землеустрою» КЕКВ 2281  «Дослідження і розробки, 
    окремі заходи по реалізації державних програм» зменьшити в червні місяці в сумі 8950 грн.

4. Перенести планові призначення видаткової частини міського бюджету загального фонду по 
    коду:
    КПКВ 0211110 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні 
    матеріали» збільшит в квітні місяці в сумі 113000 грн. за рахунок зменшення 
    КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в квітні місяці в сумі 113000 грн.

    КПКВ 0211110 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
    комунальних)» збільшити в квітні місяці в сумі 60000 грн., в травні місяці в сумі 140000 грн.,
    в червні місяці в сумі 50000 грн. за рахунок зменшення 
    КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в квітні місяці в сумі 60000 грн., в травні місці в сумі
    140000 грн., в червні місяці в сумі 50000 грн.
 
             5. Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету ( додаток № 1)

             6. Збільшити профіцит загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік у сумі 423699 грн. 
                 71 коп. джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до
                 бюджету розвитку спеціального фонду.

             7. Збільшити дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік у сумі 423699 грн
                 71 коп.  джерелом покриття визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету
                 Розвитку спеціального фонду. 

             8. Внести  зміни  до розподілу витрат міського бюджету на реалізацію міських програм у 
                2020  році  (додаток № 2). 
 
             9.Внести  зміни до  розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва,
                реконструкція і реставрація об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури
                за об’єктами   у 2020 рік (додаток № 3) .


                                  Міський  голова                                                  В. Кондратюк    
 
Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від  12.06. 2020 року №897
                    Джерела фінансування міського бюджету  на 2019  рік.
(грн.)
Код Назва Загальний фонд   Спеціальний фонд Разом
Разом в т.ч.бюдж. розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування  -423 699,71 423 699,71 423 699,71 0,00
208000 Фінансування за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів -423 699,71 423 699,71 423 699,71 0,00
208100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -423 699,71 423 699,71 423 699,71 0,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету  за типом кредитора -423 699,71 423 699,71 423 699,71 0,00
600000 Фінансування за активними операціями  -423 699,71 423 699,71 423 699,71 0,00
602000 Зміни обсягів готівкових коштів -423 699,71 423 699,71 423 699,71 0,00
602100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -423 699,71 423 699,71 423 699,71 0,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету  за типом боргового зобовязання -423 699,71 423 699,71 423 699,71 0,00
Усього -423 699,71 423 699,71 423 699,71 0,00
Міський голова                                                                 В. Кондратюк


 
Зміни до розподілу витрат міського бюджету на реалізацію міських програм у 2020 році   
13316303000
(код бюджету) (грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
0210000 02 Виконавчий комітет Сокальської міської ради
0211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Програма "Фінансова підтримакам та зміцнення матеріально-технічної бази дитячих дошкільних установ м. Сокаля на 2020 рік" рішення сесії м/ради № 840 від 21.12.19р. 197 580 197 580 197 580
0215061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення"Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону Програма "Спорт для всіх в м. Сокалі на 2020 рік" рішення сесії м/ради № 840 від 21.12.19р. 25 000 25 000 25 000
0217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території Програма по реконструкції та капітальний будівництву об’єктів комунальної властності м. Соакля на 2020 рік рішення сесії м/ради № 840 від 21.12.19р. 192 169,71 192 169,71 192 169,71
0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Програма землеустрою міста Сокаля на 2020 рік рішення сесії м/ради № 840 від 21.12.19р. -8 950,00 -8 950
0217350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій Програма розроблення схем та проектних рішень міста Сокаля на 2020 рік рішення сесії м/ради № 840 від 21.12.19р. 8 950 8 950 8 950
Разом х 414 749,71 -8 950 423 699,71 423 699,71
Міський  голова                                                                                          Кондратюк В. І.
   
 
Додаток 3
до  рішення сесії м/р №     від    .06.2020р. від 12.06.2020р.№897
Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів 
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році
13316303000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування об'єкта будівництва/ вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) Загальна вартість будівництва, гривень Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень Рівень виконання робіт на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Будівництво зовнішнього електропостачання та обліку електроенергії житлового кварталу по тв. Яворницького м. Сокаль Львівської обл. 2020 - 62 999,71
0217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Капітальний ремонт будівлі Центру дозвілля по в. Шептицького , 34 в м. Сокаль Львівської обл. 2020 129 170
0211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальний ремонт внутрішніх туалетів Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садка) комбінованого типу № 9 "Вишиванка" по в. Чайковського, 3 м.Сокаль Львівської обл. 2020 148 480
0217350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 2020 8 950
X X X УСЬОГО X X - X 349 599,71 X
Міський голова  Кондратюк В.І.