ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

LII

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата реєстрації:

29.05.2020

Дата прийняття:

12.06.2020 10:48:00

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  16
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  11

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

Про затвердження програми «Безпечне місто».(доп. Сидор І.П.).

СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LII сесія VIІ скликання
РІШЕННЯ
        
12.06.2020    м. Сокаль    №895
        
Про затвердження міської програми сприяння Сокальському ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області в питаннях забезпечення охорони громадського порядку, профілактики правопорушень, законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та безпеки дорожнього руху в м. Сокаль злочинності на 2020р. «Безпечне місто»
        


        Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпеченні охорони публічної безпеки і порядку, профілактики злочинності, міська рада


В И Р І Ш И Л А :

1.    Затвердити міську програму сприяння Сокальському ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області в питаннях забезпечення охорони громадського порядку, профілактики правопорушень, законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та безпеки дорожнього руху в м. Сокаль на 2020 р «Безпечне місто», що додається.
2.    Фінансово-господарському відділу міської ради за наявності бюджетних призначень забезпечити реалізацію зазначеної Програми.
3.    Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію міської ради з питань законності. 
Міський голова                                                                             Вадим КОНДРАТЮК
 


ПРОГРАМА
«БЕЗПЕЧНЕ МІСТО»
(Сокальська міська рада)
на 2020 рік
м. Сокаль
2020 рік


Додаток до рішення від 12.06.2020р. №895
ПРОГРАМА
сприяння Сокальському ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській
області в питаннях забезпечення охорони громадського порядку,
профілактики правопорушень, законності, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян та безпеки дорожнього руху в м. Сокаль на 2020 рік -
«БЕЗПЕЧНЕ МІСТО».
1.    Загальні положення.
Програма розроблена на підставі ст. 143 Конституції України, ст. 43 п. 16, ст. 64 п. 1.2., ст. 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. ст. 89, 105 Закону України “Про Національну поліцію”, доручення Кабінету Міністрів України від 15.06.2012 року № 24066/1/1-12, підпункту З п.1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25.05.2012 р. «Про заходи щодо посилення боротьби з тероризмом в Україні» введеного в дію Указом Президента України від 08.06.2012 р. №388, розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2013 року за №51-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 2019 року».
За результатами проведенного аналізу, криміногенна ситуація в районі потребує покращення і консолідації зусиль як правоохоронних органів так і органів державної влади, та місцевого самоврядування. З метою підвищення ефективності і результативності роботи відділення поліції необхідно покращити забезпечення в провадження технічних засобів для автоматичної фіксації порушень Закону.
В структурі злочинності домінуючу роль продовжують відігравати злочини майнової спрямованості. В 2019 р. набули поширення такі види злочинів, як крадіжки, грабежі, розбої і тенденція до їх збільшення є прогресуючою.
Встановлення відеокамер в м. Сокаль забезпечить можливість здійснювати дистанційний нагляд за правопорядком у цих місцях, а працівникам здійснювати патрулювання на інших мікрорайонах території міста.
2.    Мета.
Сприяння Сокальському ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області у боротьбі із злочинністю та охороні громадського порядку, профілактиці правопорушень, забезпеченні законності, прав, свобод і законних інтересів громадян на території м. Сокаль.
3.    Завдання.
Відповідно до поставленої мети, завданням даної програми є фінансування заходів спрямованих на:
-    Забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод, законних інтересів;
-    Запобігання правопорушенням та їх припинення;
-    Забезпечення публічної безпеки і порядку;
-    Виявлення та розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;
-    Профілактика правопорушень;
-    Захист власності від посягань;
-    Участь в наданні соціальної та правової допомоги громадянам, та сприянні державним органам, підприємствам, установам і організаціям району у виконанні покладених на них законом обов’язків.
4.    План заходів і бюджет програми:
-    встановлення камер відеоспостереження на території м. Сокаль -
¬ (з метою профілактики та ефективного розкриття адміністративних та кримінальних правопорушень. В сьогоденні слід зважати на наявність злочинних проявів та особливу небезпеку злочинів, які поширені в громадських місцях, в т.ч. на вулицях, для попередження, розкриття та розслідування яких необхідні сучасні технічні засоби. З метою удосконалення організації охорони громадського порядку, а також з метою виявлення чинників, які впливають на стан правопорядку та запобіганню правопорушенням вирішити питання спільно з представниками місцевих органів влади, житлово-експуатаційних організацій щодо освітлення вулиць та встановлення систем відеонагляду. На території м. Сокаль відслідковується значна кількість правопорушень).
-    придбання оргтехніки (комп'ютерів, принтерів) 
(Фактична наявність в відділенні поліції комп’ютерної техніки складає 31 одиницю, при штатному розписі - 103 працівники). Такий стан забезпечення оргтехнікою не дає змоги оперативно та належним чином здійснювати оперативно-розшукову діяльність відділення. З метою протидії злочинності і запобіганню подальшого зростання її рівня необхідно покращити оснащення спеціальною технікою оперативно-службову діяльність відділення поліції, та для задоволення потреб населення і покращення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань, сприяння застосуванню сучасних методів для підвищення результативності та ефективності здійснення такої діяльності).
-    придбання мебельного обладнання та благоустрій території відділення (з метою належного покращення умов праці працівників Сокальського відділення поліції Червоноградського відділу поліції, збереження державного майна, а також покращення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань).
-    для проведення ремонту службового автотранспорту та закупівлі паливно-мастильних засобів 
-    На території м. Сокаль проживає близько 23000 осіб. В Сокальському відділенні поліції для обслуговування даної території за дільничими офіцерами поліції закріплено 1 службовий автомобіль. Такий стан забезпечення автотранспортом не дає змоги оперативно та належним чином здійснювати оперативно-розшукову діяльність відділення. Самотужки, але все-таки не в повній мірі, вирішуються в підрозділі складні проблеми із забезпечення паливно-мастильними матеріалами, проведення ремонту службового автотранспорту, тощо).
У зв’язку з вищенаведеним, та з метою вдосконалення організації охорони публічного порядку, забезпечення на належному рівні безпеки громадян на вулицях та в інших громадських місцях, документування неправомірних дій осіб, які вчиняють правопорушення, забезпечення оперативного контролю криміногенної обстановки, оперативного контролю безпеки дорожнього руху, своєчасного виявлення, запобігання і припинення злочинів, покращення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань, забезпечення процессу безперервного моніторингу оперативної обстановки на території міста Сокаль необхідні кошти для проведення ремонту службових автомобілів Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області.)