ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XLVII

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата реєстрації:

09.12.2019

Дата прийняття:

21.12.2019 11:15:00

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  17
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  1
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  9

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства МКП "Сокальтеплокомуненерго" на 2020 рік      
СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XLVІІ сесія VIІ скликання
РІШЕННЯ
        
21.12.2019    м. Сокаль    №841
        
Про затвердження Програми фінансової
підтримки комунального підприємства МКП "Сокальтеплокомуненерго" на 2020 рік        

Відповідно до пункту 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши клопотання директора МКП "Сокальтеплокомуненерго" та пропозицію депутатської комісії міської ради з питань комунального господарства щодо поліпшення фінансового стану комунального підприємства, міська рада:
В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму фінансової підтримки міського комунального підприємства Сокальської міської ради "Сокальтеплокомуненерго" на 2020 рік (далі – Програма), що додається.
2. Фінансово-господарському відділу міської ради при наявності коштів місцевого бюджету передбачити кошти на реалізацію зазначеної Програми.
3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Марчука С.М.Міський голова                                                               Вадим КОНДРАТЮК 

 
                                                                                
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                           Рішення міської ради
                                                                                                     від 21.12.2019 року № 841
                            
 
 
 

 

Програма

фінансової підтримки міського комунального підприємства
Сокальської міської ради
«Сокальтеплокомуненерго» на 2020 рік

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                    

м . Сокаль – 2019

 
 

ЗМІСТ

 
                                                                                               стор.
 
 1. Паспорт Програми                                                                                  4
 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма   4
 3. Мета Програми                                                                                       5
 4. Завдання та напрями виконання  Програми                                        5
 5. Джерела та обсяги фінансування Програми                                        5
 6. Порядок використання коштів міського бюджету, передбачених
          на реалізацію Програми                                                                         6
 1. Очікувані результати від реалізації Програми                                    6
 2. Координація та контроль за виконанням Програми                           6

 
 
 
 
 
 
 

1. Паспорт

Програми фінансової підтримки міського комунального підприємства

«Сокальтеплокомуненерго» на 2020 рік

 
Ініціатор розроблення Програми МКП "Сокальтеплокомуненерго"
Розробник Програми МКП"Сокальтеплокомуненерго"
Співрозробник Програми Постійна депутатська комісія з питань комунального господарства
Відповідальний виконавець Програми  
МКП"Сокальтеплокомуненерго"
Термін реалізації Програми 2020 рік
Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні Програми Міський бюджет
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми за кошти міського бюджету 126,0 тис. грн.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
          Сфера дії даної Програми охоплює комунальне підприємство Сокальської міської ради  "Сокальтеплокомуненерго", діяльність якого спрямована на надання послуг по централізованому теплопостачанню. 
          Комунальне господарство, а особливо теплопостачання є однією з найважливіших сфер діяльності від ефективності роботи якої залежить життєдіяльність міста.
Рівень проплати за природний газ спожитий у 2019 році  становить 82 %.
На виконання положень Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії» від 03.11.2016 року   реструктуризації підлягають наступні Договори постачання природного газу:
 1. № 12/157-БО-21 від 03.09.2012 року, по якому реструктуризації підлягало 965833,05 грн. 31.01.2019 року укладено Договір про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ за № 101/2/1730-рз та Договір про надання місцевої гарантії № 101/2/1730-мг. Сума щомісячного платежу згідно графіка становить 16097,21 грн. У випадку виконання умов договору списанню підлягає 226624,32 грн нарахованих пені, штрафних санкцій, трьох процентів річних та інфляційних, які підтверджені рішеннями суду.
 2. № 13/3396-БО-21 від 31.01.2013 року, по якому реструктуризації підлягало 844508,60 грн. 31.01.2019 року укладено Договір про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ за № 101/3/1730-рз та Договір про надання місцевої гарантії № 101/3/1730-мг. Сума щомісячного платежу згідно графіка становить 14075,14 грн. У випадку виконання умов договору списанню підлягає 172458,40 грн нарахованих пені, штрафних санкцій, трьох процентів річних та інфляційних, які підтверджені рішеннями суду.
 3. № 2256/14-БО-21 від 22.01.2014 року, по якому реструктуризації підлягало 705559,50 грн. 31.01.2019 року укладено Договір про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ за № 101/1/1730-рз. Договір про надання місцевої гарантії не укладався так як сума гарантії становить 0,00 грн. Сума щомісячного платежу згідно графіка становить 11759,32 грн. По   даному договору пені, штрафні санкції, три процентів річних та інфляційні не нараховувалися.
         Дані договори діють до 01.01.2023 року.
Загальна сума щомісячного платежу становить 41931,67 грн.
 МКП «Сокальтеплокомуненерго» своєчасно проводить виплати за даними Договорами реструктуризації.
        Сокальська міська рада виступає Гарантом по Договорах про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ від 31.01.2018 року.
      Заборгованість підприємства виникла у зв’язку із невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг, що надавалися, і діючих тарифів для всіх категорій споживачів за рахунок постійного збільшення вартості енергоносіїв, які займали найбільш питому вагу в структурі витрат; підвищення рівня мінімальної заробітної плати та одночасно видатків до фондів соцстрахування, збільшення цін на матеріали та обладнання, які необхідні для ремонту, утримання та експлуатації котелень і теплових мереж та інших витрат, а також через зміну вихідних даних для формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послугу з централізованого опалення в зв’язку із масовим відключенням квартир від централізованого опалення в хаотичному порядку, чим і зменшуються опалювальні площі, а потужності обладнання і довжини теплотрас залишилися без змін, що і призвели до збільшення витрат на виробництво 1Гкал та зменшення доходів підприємства.
            Однак, з метою проведення належним чином опалювального періоду, проведення розрахунків за газ, недопущення соціальної напруги серед населення, МКП "Сокальтеплокомуненерго" потребує фінансової підтримки з міського бюджету, зокрема щодо сплати щомісячного платежа згідно графіка погашення заборгованості за спожитий природний газ.  
            Саме на вирішення цих проблем і спрямована Програма.
         
 1. Мета Програми
 
Метою Програми є забезпечення належного  надання населенню послуг з централізованого теплопостачання та забезпечення стабільності роботи комунального підприємства.
 
 1. Завдання та напрями виконання Програми
 
Виконання завдань Програми здійснюється за такими основними напрямками:
 
 1. Своєчасна сплата щомісячного платежа згідно графіка погашення заборгованості за спожитий природний газ.
 2. Організація надання послуги населенню.
 3. Забезпечення беззбиткового, безперебійного функціонування МКП "Сокальтеплокомуненерго".
 
 1. Джерела та обсяги фінансування Програми
 
5.1. Ресурсне забезпечення Програми фінансової підтримки комунального  підприємства м. Сокаля  на 2019 рік.
 

п/п
Назва підприємства Обсяг коштів на виконання Програми на
2020рік  (тис. грн)
Обсяг коштів на оплату  за спожитий газ
(тис. грн.)
1 Комунальне підприємство Сокальської міської ради "Сокальтеплокомуненерго" 126,000 126,000
  Обсяг ресурсів, усього: 126,000 126,000
 
 
5.2. Головним розпорядником коштів за Програмою виступає Сокальська міська рада.
Одержувачем коштів  є МКП"Сокальтеплокомуненерго".
 
 
6. Порядок використання коштів міського бюджету, передбачених на реалізацію Програми
 
6.1. Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів надається на безповоротній основі МКП"Сокальтеплокомуненерго", засновником якого є Сокальська міська рада. Фінансова підтримка надається виключно в межах бюджетних призначень за цією Програмою, та в межах надходжень до міського бюджету. 
6.2. Фінансова підтримка може виділятися виключно на покриття (відшкодування) поточних витрат комунального підприємства, а саме погашення заборгованості за спожитий природний газ МКП «Сокальтеплокомуненерго» за договорами з НАК «Нафтогаз України», у разі якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства.
6.3. Підставою для надання фінансової підтримки є наявність обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем фінансової підтримки, та погодженого відповідним  відділом міської ради та заступником міського голови відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків.
 
7. Очікувані результати від реалізації  Програми
 
Виконання Програми дозволить:
 1. Створити умови для стабільної роботи комунального підприємства при наданні послуги централізованого теплопостачання.
 2. Забезпечити своєчасні розрахунки комунального підприємства за спожитий газ.
 
8. Координація та контроль за виконанням Програми
 
Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює фінансово-господарський відділ Сокальської міської ради.
Відповідальний виконавець Програми щомісячно до 15 числа місяця наступного за звітним періодом, надає до Фінансово-господарського відділу міської ради звіти про хід виконання Програми.
Головний розпорядник коштів міського бюджету  проводить аналіз результатів фінансово-господарської діяльності МКП "Сокальтеплокомуненерго", як  отримувача фінансової підтримки, стану та ефективності використання бюджетних коштів на надання фінансової підтримки та подає звіт про виконання Програми  на розгляд постійній депутатській комісії.
 
 
 
Секретар ради                                                                        Ігор СИДОР