ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XLVI

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата реєстрації:

12.11.2019

Дата прийняття:

29.11.2019 12:36:00

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  14
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  2
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  11

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

Про встановлення меж зон санітарної охорони водозабору ДП «Датський текстиль» (Північно-Сокальське родовище питних підземних вод) у м.Сокаль Сокальського району Львівської області. 

СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XLVІ сесія VIІ скликання
РІШЕННЯ
        
29.11.2019    м. Сокаль    №828
        
Про встановлення меж зон санітарної охорони водозабору ДП «Датський текстиль»
(Північно-Сокальське родовище питних підземних вод) у м.Сокаль Сокальського району Львівської області. 
 
            З метою запобігання забруднення Північно-Сокальського родовища питних підземних вод, котре експлуатується водозабором ДП «Датський текстиль», води якого використовуються для забезпечення виробничих потреб підприємства, відповідно до вимог статті 93 Водного Кодексу України, Положення про порядок проектування та експлуатації зон санітарної охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько-питного призначення і Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998р №2024 №Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування», Сокальська міська рада, -
 
              В И Р І Ш И Л А :
 
 1. Встановити межі зони санітарної охорони водозабору ДП «Датський текстиль» (Північно-Сокальського родовища питних підземних вод) згідно з додатком №1.
 
 1. Погодити план санітарно-оздоровчих заходів в зоні санітарної охорони водозабору ДП «датський текстиль» згідно з додатком №2.
 
 1. Контроль    за   виконанням    даного    рішення   покласти на комісію з питань архітектури та земельних відносин.
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                  Вадим КОНДРАТЮК
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
до Рішення
Сокальської міської ради
від 29.11.2019 р. №828
 
Межі зон санітарної охорони водозабору ДП «Датський текстиль»
(Північно-Сокальське  родовище питних підземних вод)
у м.Сокаль, Сокальського району Львівської області
            Для захисту водоносного горизонту від забруднення, враховуючи конкретні гідрогеолого-геоморфологічні умови та відповідно до виконаного обґрунтування, встановити зони санітарної охорони водозабору  в складі трьох поясів (графічні додатки 1, 2).

Межі перших поясів свердловин водозабору ДП «Датський текстиль» Північно-Сокальського родовища питних підземних вод

Згідно із ДБН В.2.5-74:2013 (п. 15.2.1.1), для свердловин, що експлуатують захищений водоносний горизонт, радіус першого поясу ЗСО встановлюється на віддалі 30,0 м. від свердловин. Однак враховуючи те, що свердловини знаходяться на території об’єкту водопостачання, в сприятливих гідрогеологічних та санітарних умовах, згідно п. 15.2.1.1 ДБН В.2.5-74:2013 межі першого поясу можливо та доцільно облаштувати на віддалі 15,0 м. навколо свердловини. Відповідно І-ий пояс ЗСО свердловин № 1(2002) та № 2 приймається розміром 30,0 х 30,0 м. з дотриманням відстані 15,0 м. навколо свердловин (графічний додаток 1).
На даний час під експлуатацію свердловини № 1(2002) відведено ділянку розмірами 35,0 х 40,0 м. (відстань від межі ділянки до свердловини становить 13,0÷28,0 м.), а під експлуатацію свердловини № 2 – ділянку 33,0 х 19,0 м. (відстань від межі ділянки до свердловини – 8,0÷17,0 м.). Тому для умов подальшої експлуатації водозабору, необхідно облаштувати межі І-го поясу ЗСО з дотриманням відстані 15,0 м від свердловин.
 

Межі другого поясу водозабору ДП «Датський текстиль»

Північно-Сокальського родовища питних підземних вод

Межі ІІ-го поясу ЗСО проходять по контуру території, з якої відбувається поверхневий стік та можлива інфільтрація забруднення до ділянок безпосереднього формування експлуатаційних запасів питних вод та їх виходу чи видобутку на поверхню.
Розміри ІІ-го поясу ЗСО є наступними:
 • угору за потоком – 1003,5 м.;
 • вниз за потоком – 124,9 м.;
 • загальна довжина –1028,4м.;
 • загальна ширина – 645 м.
Північна межа ІІ-го поясу ЗСО починається від точки т.1 та проходить в східному напрямку на віддаль 640 м. по азимуту 90˚ до точки т.2. Далі від точки т.2 межі ІІ-го поясу ЗСО проходять на південних схід на відстань 271 м. по азимуту 127˚ до точки т.3. Від точки т.3 східні межі ІІ-го поясу ЗСО простягаються в південному напрямку по азимуту 180˚ на віддаль 305 м. до токи т.4. Від т.4 межі ІІ-го поясу ЗСО проходять на віддаль 256 м. південно-західніше за азимутом 230˚ до точки т.5. Від т.5 південні межі ІІ-го поясу проходять в західному напрямку на віддаль 666 м. за азимутом 270˚ до точки т.6. Від точки т.6 межі ІІ-го поясу ЗСО проходять в північно-західному напрямку на віддаль 276 м. за азимутом 308˚ до точки т.7. Західні межі ІІ-го поясу ЗСО починається від точки т.7 та проходить на віддаль 148 м. по азимуту 345˚ до точки т.8, від якої ідуть на віддаль 152 м. у північно-східному напрямку по азимуту 12˚ до точки т.9. Від точки т.9. межі 2-го поясу проходять на віддаль 250 м. по азимуту 50˚ до точки т.1.
Загальна довжина меж другого поясу ЗСО – 2964 м. Площа другого поясу ЗСО – 61,15 га.

Межі третього поясу водозабору ДП «Датський текстиль»

Північно-Сокальського родовища питних підземних вод

Межі третього поясу ЗСО встановлювались з врахуванням гідролого-геоморфологічної ситуації району родовища. Вниз за потоком межа ІІІ-го поясу ЗСО обмежується руслом р. Західний Буг, на віддалі 1500÷2000 м. від свердловини, що в принципі відповідає розрахунковим межам ІІІ-го поясу. За шириною та вверх за потоком третій обмежується по місцевим вододілам. Максимальна довжина поясу вгору за потоком становить 2000 м., максимальна ширина третього поясу – 1650 м (графічний додаток 3).
Північні межі третього поясу починається від точки т.I, котра знаходиться на правому березі р. Західний Буг, на віддалі 175 м. південно-східніше залізничних колій. Точка т.I розташована на віддалі 2000 м. в північно-західному напрямку за азимутом 302˚ від свердловини № 1(2002). Від точки т.I межі ІІІ-го поясу проходять на віддаль 458 м. по азимуту 78˚ до точки т.II. Від точки т.II межі проходять на віддаль 964 м. по азимуту 92˚ до точки т.III, звідки за азимутом 101˚ на відстань 841 м. до точки т.IV.
Східні межі ІІІ-го поясу проходять від точки т.IV на південний схід за азимутом 145˚ на відстань 1125 м. до точки т.V, і далі від точки т.V до точки т.VI на відстань 1206 м. за азимутом 156˚. Південні межі ІІІ-го поясу проходять від точки т.VI на віддаль 1356 м. за азимутом 295˚ до точки т.VII. Від точки т.VII на віддаль 1232 м. по азимуту 273˚ межі проходять до точки т.VIII, від якої на віддаль 790 м. по азимуту 300˚ до точки т.IX. Від точки т.IX межа ІІІ-го поясу проходить в північно-західному напрямку до точки т.I, відстань між ними 1133 м (азимут - 350˚).
Загальна довжина меж третього поясу 9105 м. Площа третього поясу  – 418,54 га.
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                         Ігор СИДОР

 
Додаток 2
до Рішення
Сокальської міської ради
від 29.11. 2019 року №828
 
 
 
 
 
 
Санітарно-оздоровчі заходи
в межах зон санітарної охорони водозабору ДП «Датський текстиль»
у м. Сокаль, Сокальського району Львівської області
 
 
 
 
№ пп Назва заходів Виконавець і контроль Термін
А. Перший пояс ЗСО
1 Забезпечувати надійний санітарний стан в межах території водозабору ДП «Датський текстиль» Постійно
2 Облаштувати І-ий пояс зони санітарної охорони згідно з нормативними вимогами ДП «Датський текстиль» І квартал 2020 р.
3 Відновити огорожу І-ого поясу зони санітарної ДП «Датський текстиль» І квартал 2020 р.
5 Проводити режимні спостереження за водовідбором та рівнем води в експлуатаційних свердловинах ДП «Датський текстиль» Постійно
 
Б. Другий і третій пояси ЗСО
6 Винести в натуру межі ІІ-ого поясу зони санітарної охорони і позначити їх на місцевості ДП «Датський текстиль» ІI квартал 2020 р.
7 Винести в натуру межі ІІІ-ого поясу зони санітарної охорони і позначити їх на місцевості ДП «Датський текстиль» ІI квартал 2020 р.
8 Не допускати засмічення території побутовими відходами ДП «Датський текстиль»
Сокальська міська рада
Постійно
9 Щомісячно проводити санітарне обстеження ІІ-ого і ІІІ-ого поясів ЗСО і фіксувати порушення в журналі ДП «Датський текстиль» 1 раз/місяць
№ пп Назва заходів Виконавець і контроль Термін
10 Проінформувати населення, яке проживає в межах ЗСО, а також підприємства, котрі здійснюють діяльність в межах ЗСО, про вимоги, щодо господарської діяльності в межах ІІ-ого і ІІІ-ого поясів ЗСО ДП «Датський текстиль»
Сокальська міська рада
ІII квартал 2020 р., а в подальшому –щорічно
11 Слідкувати за дотриманням вимог чинного законодавства, щодо господарської діяльності в межах ІІ-ого і ІІІ-ого поясів ЗСО, на території приватної забудови та сільськогосподарських угіддях Сокальська міська рада Постійно
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                         Ігор СИДОР