ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XLV

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата реєстрації:

03.10.2019

Дата прийняття:

11.10.2019 12:36:00

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  16
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  11

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

Про затвердження програми охорони навколишнього природного середовища м.Сокаля на 2020 р

 
СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XLV сесія VIІ скликання
РІШЕННЯ
        
11.10.2019    м. Сокаль    №807
        
Про затвердження програми охорони навколишнього природного середовищам. Сокаля на 2020 рік        
 
 З метою забезпечення надійної для забезпечення більш ефективного використання коштів міського бюджету, врахувавши, керуючись пунктом 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради, -
         
ВИРІШИЛА :   
    
1.    Затвердити  програму охорони навколишнього природного середовищам. Сокаля  на 2020  рік.
2.    Фінансово-господарському відділу міської ради у межах бюджетних призначень забезпечити фінансування вищевказаних  Програм.
3.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань бюджету  та  соціально економічного  розвитку  міста  міської ради.
 

                  Міський  голова                                                            Вадим  КОНДРАТЮКПРОГРАМА 
охорони навколишнього природного середовища м. Сокаля  на 2020 рік
І. Загальні положення.
Програма охорони навколишнього природного середовища м.Сокаля на 2020 рік (далі - Програма) розроблена виконкомом Сокальської  міської ради відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991р; Постанови КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996р. №1147 (із змінами).
Підставою для розроблення Програми є існування проблем на підвідомчій території  міста, розв'язання яких потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення.
Екологічна ситуація на території  міста характеризується відносною стабільністю показників, однак багато проблем потребують вирішення:
1. Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів населення є суттєвим чинником негативного впливу на земельні ресурси міської  ради і здоров'я людей.
Масові накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вподовж автомобільних доріг, в лісонасадженнях, в зоні житлової забудови - і є одним із потенційних джерел забруднення довкілля і являють собою велику загрозу навколишньому природному середовищу та підлягають утилізації.
Тому одним із пріоритетних питань захисту навколишнього природного середовища - території  міста, зокрема,  є (на даному етапі), організація робіт по локалізації стихійних звалищ.
2. Негативний вплив на навколишнє середовище спостерігається через попадання неочищених стоків з очисних споруд в річку Західний Буг, тому є значна необхідність у покращенні роботи існуючих очисних споруд.
           3. Стан озеленення на території міської  ради потребує подальшого розширення. Розвиток зеленого господарства виконується переважно за рахунок створення локальних зелених зон: дерев та квітників.
Актуально на сьогодні: забезпечення обслуговування зелених насаджень в межах жилої забудови (прибудинкових територій) населеного пункту.
 
ІІ. Мета Програми
Основною метою Програми є реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища на території міста.
 
ІІІ. Основні завдання програми
Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території міста, основними напрямами та головними завданнями програми є:
 1. зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти та поліпшення екологічного стану поверхневих вод басейну річки Західний Буг;
 2. вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним збором,  зберіганням, утилізацією, переробкою та захороненням твердих побутових і промислових відходів;
 3. охорона і раціональне використання земель;
 4. озеленення  міста.
 
ІV. Шляхи реалізації Програми
Реалізація Програми передбачає такі заходи:
 • будівництво, реконструкція чи ремонт споруд для очищення стічних вод, системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них;
 • придбання та впровадження установок та обладнання для очищення стічних вод;
 • проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Західний Буг;
 • реконструкція та облаштування території полігону твердих побутових відходів (сміттєзвалища), здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і побутових відходів;
 • рекультивація порушених земель і території полігону твердих побутових відходів (сміттєзвалища);
 • придбання спеціальної техніки для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів;
 • придбання контейнерів для забезпечення роздільного збору ТПВ;
 • організація  збирання  та  вивезення  ТПВ  з  приватного  сектору;
 • підгортання  стихійних  та  ліквідація  існуючих сміттєзвалищ;
 • проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення територій, будівництво (реконструкція) гідротехнічних, берегоукріплювальних, протизсувних, протиобвальних споруд;
 • здійснення заходів, пов’язаних із відтворенням та охороною природних ресурсів;
 • інші заходи, які вище не перелічені, проте належать до природоохоронних заходів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996р. №1147 (зі змінами).
            Для співфінансування заходів, які будуть виконуватися за рахунок коштів з інших джерел (Державного та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища, тощо) в Переліку природоохоронних заходів (додаток 1) можливе передбачення видатків, не розподілених на момент його затвердження.
            Виконання Програми надасть можливість забезпечити реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього середовища, поліпшити екологічну ситуацію, екологічний баланс міста та навколишньої території.
 
V. Фінансування Програми
Основним джерелом фінансування Програми є акумуляція коштів спеціального фонду (надходження коштів від забруднення природного середовища), місцевий бюджет, районний бюджет, обласний бюджет, державний бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.
Загальний (прогнозний) обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становить ___________ тис.грн., у тому числі кошти:
- державного бюджету України (Державного фонду охорони навколишнього природного середовища) – __________ тис.грн.;
- обласного бюджету (обласного фонду охорони навколишнього природного середовища) – __________ тис.грн.;
- районного бюджету – ___________ тис.грн.,
- місцевого бюджету – ___________ тис.грн.,
- інші джерела – ____________ тис.грн.
Кошториси витрат на реалізацію Програми складаються по мірі потреб та затверджуються на сесіях ради.
 
 
 
 
Міський  голова                                               В.  Кондратюк
 

ОБГРУНТУВАННЯ
Програми охорони навколишнього природного середовища
м. Сокаля  на 2020 рік
 
 
                   Останнім часом суспільство вийшло на ту стадію розвитку, коли без  вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища забезпечення  належної якості життя людей, їхнього здоров’я і довкілля, подальший сталий розвиток  стає неможливим. Стійкість розвитку означає, що нинішнє покоління не повинне  використовувати ресурси навколишнього середовища на шкоду майбутнім поколінням.
 
     Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:
- покращення стану міських земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ, запобігання їх утворенню; підвищення рівня організації роботи з населенням щодо поводження з ТПВ; впорядкування діючого сміттєзвалища; забезпечення  екологічно безпечного збирання, знешкодження та складування ТПВ; рекультивація  території  полігону (сміттєзвалища) ТВП; проведення заходів з очищення стічних вод; покращення стану зелених насаджень на території міста за рахунок знесення аварійних дерев, пухонесучих тополь, боротьба з бур’янами та амброзією, озеленення вулиць на території міста.
 
 
 
 
 
 
 
                           Міський  голова                                          В.  Кондратюк  
 

ПАСПОРТ
Програми охорони навколишнього природного середовища
м. Сокаля на 2020 рік
 
1 Підстава для розроблення Програми  ст.ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
2 Дата, номер документа
про затвердження Програми
рішення сесії №807 від  11 жовтня 2019 року  
3 Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Сокальської міської ради
5 Розробник Програми Виконавчий комітет Сокальської міської ради
6 Відповідальний виконавець Програми Сокальська міська рада
7 Учасники Програми Виконавчий комітет Сокальської міської ради
8 Загальний (прогнозний)
обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
 
_____________ тис.грн.,
9
  ут.ч. коштів:
- державного бюджету
- обласного бюджету
- районного бюджету
- місцевого бюджету
- інші джерела
 
 
 
                                
 
 
10 Термін реалізації Програми січень-грудень 2020 р.
12 Контроль за виконанням Програми Покласти на першого заступника міського голови та на постійну депутатську комісію міської ради з гуманітарних питань
                                                     
           
 
Міський  голова                                                                        В.  Кондратюк