ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XLI

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата реєстрації:

27.08.2019

Дата прийняття:

29.08.2019 11:34:00

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  15
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  12

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства МКП «Сокальводоканал» на 2019 рік

СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXХХІ сесія VIІ скликання
РІШЕННЯ

.08.2019 м. Сокаль №784

Про затвердження Програми фінансової
підтримки комунального підприємства МКП
«Сокальводоканал» на 2019 рік
Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши клопотання директора МКП «Сокальводоканал» щодо поліпшення фінансового стану комунального підприємства, міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Затвердити Програму фінансової підтримки МКП «Сокальводоканал» на 2019-2020 роки (далі – Програма), що додається.
2. Фінансово-господарському відділу міської ради при наявності коштів місцевого бюджету передбачити кошти на реалізацію зазначеної Програми.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Марчука С.М.
 
 
 
Міський голова                                                               Вадим КОНДРАТЮК                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                           Рішенням Сокальської міської ради
від «29» серпня 2019 року № 784


ПРОГРАМА
фінансової підтримки комунального підприємства
МКП «Сокальводоканал»  на 2019-2020р.р.
 

м. Сокаль – 2019
 
1. Паспорт
Програми  фінансової підтримки комунального підприємства
МКП «Сокальводоканал»
 
1 Ініціатор розроблення Програми МКП «Сокальводоканал»
2 Розробник Програми МКП «Сокальводоканал»
3 Співрозробник Програми Сокальська міська рада
4 Відповідальний виконавець Програми МКП «Сокальводоканал»
5 Термін реалізації Програми Серпень - Листопад 2019 року- 2020 року
6 Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні Програми Міський бюджет
7 Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми за кошти міського бюджету 90 000,00 грн.
 
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
     Сфера дії даної Програми охоплює Сокальське міське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства , діяльність якого спрямована на забезпечення потреб м. Сокаль у водопостачанні та водовідведенні, надає послуги населенню та іншим споживачам.
    Комунальне господарство, а особливо водопостачання є однією з найважливіших сфер діяльності від ефективності роботи якої залежить життєдіяльність міста.
    Для забезпечення цілодобового водопостачання міста Сокаль та смт.Жвирка з найменшими витратами електроенергії та інших матеріальних ресурсів на свердловині №3 необхідно замінити насосний агрегат. Оскільки, діючий насос який експлуатується з 31 грудня 2012 року по даний час вже вичерпав свій амортизаційний ресурс і потребує заміни на новий. Необхідний нам насосний агрегат GCA 3.05.2.2110 з електродвигуном SMP 13.0 кВт підібраний по всіх параметрах постачає фірма ТзОВ «Гідровакуум», яка на ринку заявила себе надійним постачальником. Необхідної суми коштів на придбання цього насосу наше підприємство немає.
      Однак, з метою надання належним чином послуг з водопостачання та водовідведення, проведення розрахунків за електричну енергію, недопущення соціальної напруги серед населення, МКП «Сокальводоканал» потребує фінансової підтримки з міського бюджету, зокрема щодо придбання насосного агрегату GCA 3.05.2.2110 з електродвигуном SMP 13.0 кВт.
    Саме на вирішення цих проблем і спрямована Програма.
        
 
3. Мета Програми
 
Метою Програми є забезпечення належного та безперебійного  надання населенню послуг з централізованого водопостачання та  центрального водовідведення  та забезпечення стабільної роботи комунального підприємства.
 
4. Завдання та напрями виконання Програми
 
Виконання завдань Програми здійснюється за такими основними напрямками:
 1. Оснащення свердловини №3 насосним агрегатом для безперебійної подачі води для всіх категорій споживачів.
 2. Організація надання послуг населенню, бюджетним установам та іншим споживачам.
 3. Забезпечення беззбиткового, безперебійного функціонування МКП «Сокальводоканал».
 
 
5. Джерела та обсяги фінансування Програми
5.1. Ресурсне забезпечення Програми фінансової підтримки комунального підприємства м. Сокаль на Серпень - Листопад  2019 рік – 2020 рік.
№ п/п Назва підприємства Орієнтовний обсяг коштів на виконання Програми на 2019  - 2020р.р.
( грн.)
 
Орієнтовний обсяг коштів на придбання насосного агрегата
( грн.)
 
1 МКП «Сокальводоканал» 90 000,00 90 000,00
  Орієнтовний обсяг ресурсів, усього:  90 000,00  
 
5.2. Головним розпорядником коштів за Програмою виступає Сокальська міська рада. Одержувачем коштів є  МКП «Сокальводоканал».
6. Порядок використання коштів міського бюджету, передбачених на реалізацію Програми
     6.1. Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів надається на безповоротній основі МКП «Сокальводоканалу», засновником якого є Сокальська міська рада. Фінансова підтримка надається виключно в межах бюджетних призначень за цією Програмою, та в межах надходжень до міського бюджету.
     6.2. Фінансова підтримка може виділятися виключно на покриття (відшкодування) поточних витрат комунального підприємства, а саме, закупівлю насосного агрегата для МКП «Сокальводоканал», у разі якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства.
     6.3. Підставою для надання фінансової підтримки є наявність обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем фінансової підтримки, та погодженого відповідальним відділом міської ради та заступником міського голови відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків.
 
7. Очікувані результати від реалізації Програми
Виконання Програми дозволить:
     1. Створити умови для стабільної роботи комунального підприємства при наданні послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
     2. Забезпечити споживачів безперебійною подачею води.
 
8. Координація та контроль за виконанням Програми
     Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює  фінансово-господарський відділ Сокальської  міської ради.
     Відповідальний виконавець Програми щомісячно до 15 числа місяця наступного за звітний періодом, надає до Фінансово-господарського відділу міської ради звіти про хід виконання Програми.
     Головний розпорядник коштів міського бюджету проводить аналіз результатів фінансово-господарської діяльності МКП «Сокальводоканал», як отримувача фінансової підтримки стану та ефективності використання бюджетних коштів на надання фінансової підтримки та подає звіт про виконання Програми.
 
 
 
Секретар ради                                                                         Ігор Сидор