ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXXIX

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата реєстрації:

18.06.2019

Дата прийняття:

26.06.2019 10:25:00

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  17
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  10

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

Про затвердження міської програми розвитку цивільного захисту, забезпечення техногенної та пожежної безпеки у місті Сокалі на 2019-2020 роки    

СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXХІХ сесія VIІ скликання
РІШЕННЯ
 
 
26.06.2019         м. Сокаль          №740
 Про затвердження міської програми розвитку цивільного захисту, забезпечення техногенної та пожежної безпеки у місті Сокалі на 2019-2020 роки
 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні», з метою забезпечення пожежної безпеки, протипожежного захисту житлового сектору міста, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А :
 
 1. Затвердитиміську програму розвитку цивільного захисту, забезпечення техногенної та пожежної безпеки у місті Сокалі на 2019-2020 роки, щододається.
 2. Фінансово-господарському відділу міської ради за наявності бюджетних призначень забезпечити реалізацію зазначеної Програми.
 1. Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію міської ради з питань законності. 
 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                       Ігор СИДОР
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток до рішення від 26.06.2019р. №740
«Програма розвитку цивільного захисту, забезпечення техногенної та пожежної безпеки
у місті Сокалі на 2019-2020 роки».
 
Загальна частина
Програму розвитку цивільного захисту, забезпечення техногенної та пожежної безпеки у місті Сокалі на 2019-2020 роки (далі - Програма) розроблено на виконання Указу Президента України від 19 грудня 2003 р. № 1467/2003 „Про Державну програму перетворення військ Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на період до 2005 року” (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 1270/2005 від 14.09.2005 р. та № 1810/2005 від 19.12.2005 р.); Постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1999 р. № 1943 „Про стан забезпечення пожежної безпеки та заходи щодо її поліпшення” (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 83 (83-2000-п) від 21.01.2000 р., № 2030 (2030-2003-п) від 26.12.2003 р., та № 18 (18-2015- п) від 26.01.2015 р.) та з метою забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру, зміцнення матеріально-технічної бази пожежно- рятувальних підрозділів, покращення протипожежного захисту підприємств, установ, організацій розташованих в місті Сокалі та його околицях.
Необхідністю розробки Програми є потреба у вирішенні ряду накопичених роками проблемних питань, що існують у місті із забезпечення пожежної безпеки, як складової цивільного захисту та застосування необхідних заходів, реалізація яких дасть можливість суттєво зменшити кількість пожеж і надзвичайних ситуацій.
Актуальною проблемою протипожежного захисту приватного житлового сектору міста, де щороку реєструється близько 40 % пожеж, є низький рівень технічної оснащеності пожежно-рятувального підрозділу.
Протягом 2018 року на території Сокальського району виникло 163 пожежі з них 30 пожеж в м.Сокалі.
З метою забезпечення безпечної роботи пожежників під час гасіння пожеж необхідно захисти життя рятувальників від небезпечних факторів пожежі таких як дим, недостатність кисню, наявність великої кількості токсичних продуктів згоряння, та висока температура. Для цього використовуються засоби індивідуального захисту органів дихання та зору (апарати на стиснутому повітрі та тепловідбивні костюми). На сьогоднішній день в 22 ДПРЧ немає коштів для проведення технічного обслуговування даних апаратів, що проводиться раз на дев’ять років. Однією із не вирішених залишається питання забезпечення тепловідбивними костюмами для безпечної роботи рятувальників під час впливу високих температур.
Наявність комплексу зазначених проблем значною мірою підвищує ризик виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у місті Сокалі. А своєчасне та ефективне реагування на ці події неможливе без належного матеріально-технічного забезпечення підрозділу, і в першу чергу рятувальним обладнанням.
Мета програми:
Метою Програми є створення ефективних сил цивільного захисту, виконання першочергових заходів, направлених на забезпечення техногенної та пожежної безпеки, зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків.
Основні завдання Програми
Основними завданнями для вирішення Програми є:
 • забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до дій, призначених для запобігання надзвичайним ситуаціям, а також реагування на них;
 • розробка та забезпечення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
 • проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення;
 • забезпечення взаємодії та взаємоінформування з органами управління цивільного захисту;
 • проведення технічного обслуговування апаратів на стиснутому повітрі;
 • забезпечення 22 ДПРЧ тепловідбивними костюмами;
 • покращення матеріально-технічної бази пожежно-рятувального підрозділу.
Прогнозовані результати реалізації Програми
Результатом виконання комплексу завдань, передбачених Програмою, спрямованих на розвиток цивільного захисту, забезпечення техногенної безпеки, протипожежного захисту міських об'єктів, є:
 • створення оптимальної і ефективної системи цивільного захисту;
 • вдосконалення структури та забезпечення належного рівня оснащеності 22 ДПРЧ;
 • створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу негативних факторів пожеж на навколишнє природне середовище;
 • своєчасного оперативного реагування на пожежі для їх успішної локалізації та ліквідації шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання;
 • зменшення кількості пожеж, загибелі та травмування на них людей, економічних втрат та матеріальних збитків від їх наслідків;
 • забезпечення безпечного функціонування установ і організацій, а також суб'єктів господарювання, об'єктів життєдіяльності населення, економіки.
Реалізація та фінансове забезпечення Програми
Реалізація Програми відбувається у співпраці з органами служби цивільного захисту, структурних підрозділів міської ради, комунальними службами, закладами освіти, медичними установами та органами місцевого самоврядування міста.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, а також інших передбачених законом джерел.
Прогнозовані обсяги фінансування для розв'язання проблем, передбачених Програмою, наведено в додатку 1.
Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проекту бюджету міста Сокаля на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів та в цілому передбачених Програмою.
 
 
 
 
     Секретар ради                                                                       Ігор СИДОР
 
 

Перелік завдань, заходів, для реалізації «Програми розвитку цивільного захисту, забезпечення техногенної та пожежної безпеки у місті Сокалі на 2019-2020 роки»
Найменування
завдання
Найменування
показника
Найменування
заходу
Головний
розпорядник
бюджетних
коштів,
Виконавець
завдання
Джерела фінансування
(державний, місцевий бюджет, інші)
Прогноз
ний
обсяг
фінансов
их
ресурсів
для
виконай
ня
завдань,
тис. грн.
У тому числі за роками
2019 2020
Виконання комплексу заходів щодо приведення в належний стан
апаратів на стиснутому повітрі
Пожежно-
рятуваль­
ний
підрозділ
Проведення технічного обслуговування апаратів на стиснутому повітрі, які знаходяться на озброєнні
22 ДПРЧ
Сокальська міська рада Місцевий
бюджет
91,5 36,6 54,9
Забезпечення підрозділу ДСНС пожежно-
рятувальним
спорядженням
Пожежно-
рятуваль­
ний
підрозділ
Придбання
тепловідбивного
костюма
Сокальська міська рада Місцевий
бюджет
12,4 12,4  
 
Примітка:
Фінансування Програми може здійснюватися як за рахунок коштів місцевого бюджету, так і за рахунок коштів, які відраховуються підприємствами установами та організаціями, розташованими на території міста, у розмірі 0,1 % від основних та оборотних коштів, і 3 % коштів, а також за рахунок відрахувань від платежів з майнових видів страхування на фінансування запобіжних заходів та доброчинних внесків юридичних і фізичних осіб.
 
 
 
     Секретар ради                                                                       Ігор СИДОР