ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXXIX

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата реєстрації:

18.06.2019

Дата прийняття:

26.06.2019 10:25:00

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  17
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  10

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

Про затвердження міської програми організації допомоги Сокальському ВП Червоноградському ВП ГУНП у Львівській області у забезпеченні охорони публічної безпеки і порядку, профілактики злочинності на 2019 р.

СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXХІХ сесія VIІ скликання
РІШЕННЯ
    
26.06.2019    м. Сокаль  №742
    
Про затвердження міської програми організації допомоги Сокальському ВП Червоноградському ВП ГУНП у Львівській області у забезпеченні охорони
публічної безпеки і порядку, профілактики злочинності на 2019 р.
 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпеченні охорони публічної безпеки і порядку, профілактики злочинності, міська рада
 
 
В И Р І Ш И Л А :
  1. Затвердити міську програму організації допомоги Сокальському ВП Червоноградському ВП ГУНП у Львівській області у забезпеченні охорони публічної безпеки і порядку, профілактики злочинності на 2019 р., що додається.
  2. Фінансово-господарському відділу міської ради за наявності бюджетних призначень забезпечити реалізацію зазначеної Програми.
  1. Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію міської ради з питань законності. 
   
   
   
   
      Секретар ради                                                                                              Ігор СИДОР
   
   
   
   
  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Рішення сесії Сокальської міської ради
  Від 26.06.2019 р. №742
   

   ПРОГРАМА
  організації допомоги Сокальському ВП Червоноградському ВП ГУНП у Львівській області у забезпеченні охорони
  публічної безпеки і порядку, профілактики злочинності на 2019 р.
  м.Сокаль   2019 рік
   
  Керівник установи-розробник
  Програми
  Сокальське відділення поліції
  Червоноградського відділення поліції
  ГУНП у Львівській області
  ______________________Звадюк В.П.
   
   
  ПРОГРАМА
  організації допомоги Сокальському ВП Червоноградському ВП ГУНП
  у Львівській області у забезпеченні охорони
  публічної безпеки і порядку, профілактики злочинності на 2019 рік
  1. Загальні положення
  Програма організації допомоги Сокальському ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області у забезпеченні охорони публічної безпеки і порядку, профілактики злочинності на 2019 рік (далі - Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про національну поліцію», «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», Указу Президента України від 16 червня 1999 року №650/99 «Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони громадського порядку».
  В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та громадськості для забезпечення охорони публічної безпеки і порядку та профілактики злочинності.
  Здійснення ряду заходів та використання засобів , передбачених Програмою, дозволить підвищити рівень охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, сприятиме вчасному виявленню та розслідуванню кримінальних правопорушень.
  1. Мета програми:
  Мета Програми полягає у забезпеченні ефективної підтримки органами місцевого самоврядування та населенням діяльності Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області (далі - Сокальське ВП), яка спрямована на охорону прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, надання матеріально-технічної підтримки.
  1. Основні завдання програми:
  • створення умов для залучення населення та об’єднань громадян до охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку;
  • надання матеріально-технічної підтримки Сокальському ВП щодо охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, профілактики злочинності;
  • запобігання втягуванню працівників органів влади у злочинну діяльність
  1. Заходи щодо реалізації програми:
  • створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;
  • ослаблення дії криміногенних факторів;
  • припинення зростання кримінальних структур з органами державної влади, дальшого поширення і консолідації організованої та інших найбільш небезпечних форм злочинності;
  • недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх, витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя;
  • викорінення корупції, зменшення кримінального тиску на економічні відносини;
  • створення надійних перешкод посиленню кримінального насильства;
  1. Фінансування програми
  Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Загальний обсяг фінансування заходів програми складатиме у межах наявного фінансового ресурсу.
  Виконавцем програми та одержувачем бюджетних коштів на її реалізацію є Сокальське відділення поліції Червоноградського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області.
  5. Очікувані результати
  Реалізація програми дасть можливість:
  • посилення взаємодію працівників Сокальського ВП, органів місцевого самоврядування та населення щодо забезпечення охорони прав і свобод людини,
  • підтримання публічної безпеки і порядку,
  • вчасного виявлення та якісного розслідування кримінальних правопорушень;
  • сприяння участі населення у правоохоронній діяльності;
  • забезпечення матеріально-технічною підтримкою діяльності Сокальського ВП;
  • поліпшення стану правопорядку у м. Сокаль та Сокальському районі;
  В цілому вжиття зазначених заходів позитивно вплине на протидію
  злочинній діяльності, дасть змогу краще забезпечити охорону прав і свобод людини, підтримання публічної безпеки і порядку, сприятиме вчасному виявленню та розслідуванню кримінальних правопорушень, профілактиці злочинності на території м. Сокаль та Сокальського району.
   
  Секретар ради                                                                                     Ігор СИДОР
                                                                                                       
  Додаток 1 до Програми організації допомоги Сокальському ВП Червоноградському ВП ГУНП у Львівській області у забезпеченні охорони публічної безпеки і порядку, профілактики злочинності на 2019 р.
  ПАСПОРТ
  Програми організації допомоги Сокальському ВП Червоноградському ВП ГУНП у Львівській області у забезпеченні охорони
  публічної безпеки і порядку, профілактики злочинності на 2019 р.
  І.Ініціатор розроблення програми: Сокальське відділення поліції Червоноградського відділу поліції ГУНП у Львівській області
  1. Дата, № документа про затвердження програми____________________
  1. Розробник програми                      Сокальська міська рада
  1. Співрозробники програми            Сокальське відділення поліції
  Червоноградського відділу поліції ГУНП у Львівській області
  1. Відповідальний виконавець Програми        Сокальське відділення
  поліції Червоноградського відділу поліції ГУНП у Львівській області
  1. Учасники програми Сокальська міська рада, Сокальське відділення поліції Червоноградського відділу поліції ГУНП у Львівській області, підрядники по конкурсу «Прозоро»
  2. Термін реалізації програми              2019 рік
   1. Етапи виконання програми                                                                       
  3. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
  програми, тис. гри., всього             у межах наявного фінансового ресурсу
  у тому числі:
  1. коштів міського бюджету у межах наявного фінансового ресурсу
  коштів інших джерел                       ________________________________
  Секретар ради                                              Ігор СИДОР

  Додаток 2 до Програми організації допомоги Сокальському ВП Червоноградському ВП ГУНП у Львівській області у забезпеченні охорони публічної безпеки і порядку, профілактики злочинності на 2019 р.
  Перелік завдань, заходів та показників районної
  Програми профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку в Сокальському районі, покращення
  матеріально- технічного забезпечення Сокальського відділення поліції Червоноградського відділу поліції Головного
  управління Національної поліції у Львівській області на 2019 рік
  Назва
  завдання
  Перелік заходів Показники
  виконання
  Виконавець заходу Фінансування Очікуваний
  результат
  Джерела Обсяги тис. грн.
  1 Організацій
  не
  забезпеченн
  я
  профілакти
  ки
  злочинності
  Всебічно та систематично аналізувати стан
  правопорядку в місті Сокаль.
  3 урахування факторів, що сприяють       загостренню
  криміногенної обстановки, а також місцевих особливостей розробляти та реалізовувати комплексні                   плани
  скоординованих дій щодо запобігання          злочинним
  проявам, насамперед проти особи, у сфері охорони публічної                безпеки                          та
  порядку.
  Розглядати                         ці
  питання в органах виконавчої влади та місцевого
  самоврядування                            і
  приймати відповідні рішення                           3
  покладанням персональної відповідальності за їх виконання на конкретних посадових осіб.
  Сокальська міська рада
  Керівництво Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області (надалі Сокальське ВП)
      Забезпечення
  профілактики
  злочинності
     

   
                 
  Згідно              3    чинним
  законодавством       брати
  участь у підготовці до розгляду на сесії Сокальської міської ради звіту керівника правоохоронного органу про виконання ними завдань і директив щодо забезпечення належного правопорядку в районі.
    Сокальська міська рада
  2019 р.
       
  Розглядати на засіданнях виконкому     Сокальської
  міської ради        питання,
  пов’язані із забезпеченням правопорядку,
  профілактикою злочинності на адміністративній території, звіти                        працівників
  правоохоронного   органу
  відповідно        до                          чинного
  законодавства.
    Сокальська міська рада
  Не рідше 2 разів на рік протягом 2019 р
       
  Г отувати        на                        засідання
  виконкому     Сокальської
  міської ради      питання з
  актуальних          проблем
  дотримання    законності,
  профілактики та боротьби із
  злочинністю.
    Керівництво Сокальського ВП
  Протягом року
       

   
      Передбачати у щорічних програмах          і                            планах
  соціального та економічного розвитку територій заходи щодо запобігання бідності та безробіттю,                         зміцнення
  соціальних         і                           сімейних
  зв'язків, посилення боротьби 3 факторами, що породжують злочинність.
    відділи Сокальської міської ради
  Протягом року
       
  Систематично                         проводити
  робочі зустрічі керівників правоохоронних                               органів
  району, на яких узгоджувати спільні дії, розробляти і здійснювати                                заходи
  попередження                                        та
  припинення протиправних дій, спрямованих на підрив економічних                            інтересів
  держави
    Сокальська місцева прокуратура, СБУ, ДФС. Протягом року.      
  Запровадити проведення в місті єдиних днів правового інформування                           трудових
  колективів, населення
    Районне управління юстиції Сокальське ВП,
  Сокальська міська рада щомісячно
       
  Проводити «круглі столи», наради,                     робочі                     зустрічі
  керівників органів влади, правоохоронних органів з представниками партій і рухів,           громадських
  організацій і релігійних громад, молодіжних, жіночих
    Сокальська міська рада
  Не рідше 2 рази на рік протягом року
       

   
      спілок, на яких обговорювати стан              правопорядку                  і
  виробляти спільні заходи для його зміцнення.
           
  2 Основні напрямки роботи                    3
  виконання
  програми та її фінансове забезпеченн
  я.
  Організація                    належного
  збереження                            майна                              та
  автотранспорту громадян.
  3 метою створення належних умов для роботи працівників Сокальського ВП провести ремонтні                          роботи                           та
  реконструкцію даху гаражних приміщень Сокальського ВП по вул. Міцкевича,9.
    Протягом 2019 року місцевий
  бюджет
  у межах
  наявного
  фінансо­
  вого
  ресурсу
   
      3 метою створення належних умов для роботи працівників відділення                облаштувати
  кабінети сучасними меблями, а саме столами та кріслами.
    Протягом 2019 року місцевий
  бюджет
  у межах
  наявного
  фінансо­
  вого
  ресурсу
   
  3 Мінімізація
  злочинного
  впливу на
  неповнолітн
  іх               та
  молодіжне
  середовище,
  запобігання
  поширенню
  наркоманії,
  пияцтва
  серед
  неповнолітн
  іх.
  3          метою            запобігання
  негативним проявам серед неповнолітніх, в тому числі пияцтву,                  наркоманії,
  токсикоманії, дитячій
  бездоглядності           і
  безпритульності забезпечити виявлення           дітей,                            які
  жебракують,                     вчиняють
  правопорушення або стали жертвами                     злочинної
  діяльності дорослих.
  3 цією метою розробити узгодженні                            плани
  Придбання 1000 літрів бензину А-92 Протягом 2019 року місцевий
  бюджет
  у межах
  наявного
  фінансо­
  вого
  ресурсу
   

   
      скоординованих дій щодо проведення              оперативно-
  профілактичних відпрацювань міста                 і                 району.                 Для
  проведення спільних рейдів служби ювенальної превенції по місту та районі з ціллю виконання даного пункту необхідне                  фінансове
  забезпечення на придбання пального                        та                  залучення
  додаткового               транспорту,
  виготовлення                  наглядної
  агітації
           
  4 Зберігання
  речових
  доказів
  3 метою забезпечення належного зберігання вилучених речових доказів по кримінальних провадженнях Придбання сигналізації                            для
  кімнати зберігання речових доказів
  Протягом 2019 року місцевий
  бюджет
  у межах
  наявного
  фінансо­
  вого
  ресурсу.
   
      Для підтримання належного технічно-справного                          стану
  автомобілів груп реагування патрульної                      поліції,                           які
  здійснюють                     охорону
  публічної                      безпеки                           і
  дорожнього                           руху                               на
  автошляхах міста Сокаль
  придбання автозапчастин та ремонт автомобілів на                   станціях
  технічного обслуговування
  Протягом 2019 року Районний
  бюджет
  у межах
  наявного
  фінансо­
  вого
  ресурсу
   
   
  Всього необхідна сума фінансування програми становить у межах наявного фінансового ресурсу