ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXXVI

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата реєстрації:

11.02.2019

Дата прийняття:

06.03.2019 10:40:00

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  14
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  1
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  12

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ

Про затвердження Програми проведення капітального ремонту огорожі прилеглої території фдміністративної будівлі управління Державної казначейської служби України у Сокальському районі Львівської області, яка є пам`яткою архітектури місцевого значення на 2019 рік

СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXХVІ сесія VIІ скликання
РІШЕННЯ
        
06.03.2019    м. Сокаль    №700
        
Про затвердження Програма проведення капітального ремонту огорожі прилеглої території адміністративної будівлі  управління  Державної казначейської служби України у Сокальському районі Львівської області, яка є  пам’яткою архітектури місцевого значення на  2019 рік

    Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", З метою забезпечення збереження естетичного вигляду пам’ятки архітектури, відновлення та підвищення експлуатаційних характеристик та  якостей адмінбудівлі управління  Державної казначейської служби України у Сокальському районі Львівської області, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.    Затвердити Програму проведення капітального ремонту огорожі прилеглої території адміністративної будівлі  управління  Державної казначейської служби України у Сокальському районі Львівської області, яка є  пам’яткою архітектури місцевого значення на  2019 рік. 
2.    Фінансово-господарському відділу міської ради передбачити кошти на реалізацію зазначеної Програми.
3.    Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію міської ради з питань законності. 


Міський голова                                                                               Вадим КОНДРАТЮКДодаток
                                                                                     до рішення  міської ради
                                                    від..2019 року №
 

Програма проведення капітального ремонту огорожі
прилеглої території адміністративної будівлі  управління  Державної казначейської служби України у Сокальському районі Львівської області, яка є  пам’яткою архітектури місцевого значення
на  2019 рік
 

 
                                                                                           Начальник
                                                                                           Управління Державної казначейської
                                                                                            служби України у Сокальському районі
                                                                                            ____________________С.КОВАЛИК
                                                                                            «____» _____________2019 р.
                                                                                                   

м.Сокаль
2019 рік
 
 
                                      Загальна характеристика
 
                        Питання прозорості бюджетного процесу, ефективності використання наявних фінансових ресурсів та цільового спрямування бюджетних коштів місцевих бюджетів набувають особливої актуальності в умовах запровадження нових норм бюджетного законодавства, які сприяють більш ефективному їх використанню. На реалізацію зазначених завдань спрямована Програма: «Проведення капітального ремонту огорожі прилеглої території до пам’ятки архітектури місцевого значення – адміністративної будівлі  управління  Державної казначейської служби України у Сокальському районі Львівської області на  2019 рік» (далі - Програма).
Зміни в бюджетній політиці, що відбуваються під впливом демократичного механізму прийняття рішень, знайшли своє відображення в законодавчих та нормативних актах. Це сприяло розширенню  завдань та функцій  органів Державної влади, підвищенню ролі органів Державної казначейської служби України в реалізації державної  політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів. З цією метою у 2003 році Постановою Кабінету міністрів України в оперативне управління було передано адміністративну будівлю за адресою м.Сокаль, вул.Міцкевича, буд.5, яка є пам’яткою архітектури і містобудування місцевого значення (Охоронний №1969-М) управлінню Державної казначейської служби  України у Сокальському районі Львівської області (далі –управління) .
Програма розроблена у відповідності до ст.ст.43,48,78,112 Бюджетного Кодексу України, які визначають функції органів Державної  казначейської служби  України, наказу Міністерства Фінансів України від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (із змінами).
 
 1. Основні положення
 
            Адмінбудівля управління знаходиться у центрі міста,  є пам’яткою архітектури місцевого значення та візитівкою нашого міста на багатьох інформаційних ресурсах.
         Для забезпечення збереження  естетичного вигляду пам’ятки архітектури, відновлення та підвищення експлуатаційних характеристик та  якостей адмінбудівлі, необхідно провести капітальний ремонт огорожі прилеглої території управління, яка знаходиться в аварійному стані та потребує відновленя.
На сьогодні УДКСУ у Сокальському районі потребує сприяння органів місцевого самоврядування в частині виділення коштів  щодо належного утримання та  своєчасного ремонту огорожі.
 
 1. Основні завдання, які повинна вирішити Програма
 
Прийняття програми дозволить вирішити питання:
 • збереження естетичного вигляду  адміністративної будівлі;
 • забезпечення збереження в належному стані пам’ятки архітектури;
 • утримання та своєчасного ремонту огорожі.
 1. Мета Програми
 
            Програма покликана забезпечити збереження естетичного вигляду архітектурної пам’ятки та відповідати пріоритетному напрямку розвитку нашого міста.
 
5. Перелік завдань, заходів та результативних показників Програми
 
      Збереження  адміністративної будівлі управління Державної казначейської служби України у Сокальському районі Львівської області, яке є пам’яткою архітектури  та містобудування місцевого значення є основним завдання у розвитку соціально-культурної сфери міста.
 
6.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
 
Реалізація Програми забезпечить збереження та захист пам’ятки архітектури місцевого значення в належному стані, дасть можливість покращити її зовнішній вигляд та забезпечить  її як візитівку нашого міста на багатьох інформаційний ресурсах.
 
7.Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми
 
Джерелом фінансування Програми є кошти міського бюджету, інші джерела, не заборонені законодавством.
 
8.Очікувані результати
 
            Виконання Програми :
має дати поштовх позитивним зрушенням у сфері збереження об’єктів  культурної спадщини та  об’єктів, що їх оточують, а також покращити  культурний рівень розвитку нашого міста.
 
9.Контроль за ходом виконання Програми
 
Відповідальність за виконання Програми покладається на керівника управління Державної казначейської служби України у Сокальському районі Львівської області.
 

 
Додаток  1 до Програми
 
                                        Паспорт
Програми проведення капітального ремонту огорожі
прилеглої території адміністративної будівлі  управління  Державної казначейської служби України у Сокальському районі Львівської області, яка є  пам’яткою архітектури місцевого значення
на  2019 рік
 
 
1.Ініціатор розроблення ПрограмиУДКСУ уСокальському районі
Львівської області
2.Дата, номер документу про
затвердження Програми______________________
 
3.Розробник Програми                                        Виконавчий комітет Сокальської
                                                                               міської ради
 
4.Відповідальний виконавецьУДКСУ у Сокальському
районі Львівської області
 
5. Учасник ПрограмиВиконавсий комітет Сокальської
міської ради,
УДКСУ у Сокальському
районі Львівської області
 
6.Термін реалізації Програми2019 рік
 
7.Обсяг фінансового ресурсу
 
Голова Сокальської міської ради                                  В.КОНДРАТЮК
 
Начальник УДКСУ                                                          С.КОВАЛИК
 
 
 
                                                                                                                                                                                                    Додаток  2 до Програми
 
 
 
Кошторис
Програми проведення капітального ремонту огорожі
прилеглої території адміністративної будівлі  управління  Державної казначейської служби України у Сокальському районі Львівської області, яка є  пам’яткою архітектури місцевого значення
на  2019 рік
 
 
№ з/п  
 
Найменування завдань
 
Заходи на виконання завдання
 
Виконавці заходу
Фінансування  
Очікуваний результат
джерела обсяги фінансування,
грн
2016 р.   
1. Капітальний ремонт огорожі прилеглої території адміністративної будівлі       Збереження  адміністративної будівлі управління Державної казначейської служби України у Сокальському районі Львівської області, яке є пам’яткою архітектури  та містобудування місцевого значення є основним завдання у розвитку соціально-культурної сфери міста.
 
УДКСУ у Сокальському районі Львівської області Міський бюджет 117 000 ,00 має дати поштовх позитивним зрушенням у сфері збереження об’єктів  культурної спадщини та  об’єктів, що їх оточують, а також покращити  культурний рівень розвитку нашого міста.
 
  Всього:       117 000,00