ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXXVI

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата реєстрації:

11.02.2019

Дата прийняття:

06.03.2019 22:08:16

Автор:

Сидор І.П.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  15
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  1
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  11

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

 «Про списання з балансу багатоквартирних будинків »     СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXХVІ сесія VIІ скликання
РІШЕННЯ
        
06.03.2019    м. Сокаль    №704
        
    
«Про затвердження Порядку списання з
балансу КП”Сокальжитлокомунсервіс”
багатоповерхових будинків, у яких
розташовані приміщення приватної 
та інших форм власності»        

    Керуючись Цивільним кодексом  України,  Житловим кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України  «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках», постановою  Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 301 “Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків“, з метою вдосконалення механізму зняття багатоквартирних житлових будинків з балансу КП”Сокальжитлокомунсервіс”, враховуючи лист КП «Сокальжитлокомунсервіс»від 07.02.2019 р. №113, та  рекомендації  комісії  з питань  комунального господарства, міська рада 
 
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити:
1.1. Порядок списання з балансу КП”Сокальжитлокомунсервіс” багатоквартирних будинків, у яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності (додаток 1).
1.2. Форму акта про списання багатоквартирного будинку з балансу (додаток 2).
2.КП”Сокальжитлокомунсервіс”провести списання багатоквартирних житлових будинків згідно переліку (додаток 3) з балансового обліку у відповідності до додатку №1. У разі, якщо при підготовці багатоквартирного будинку до списання буде виявлено, що будинок зареєстрований на праві комунальної власності за територіальною громадою м. Сокаль у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, списання проводиться після розробки механізму відмови Сокальської міської ради від прав власності.
3. Встановити, що КП”Сокальжитлокомунсервіс”, предметом діяльності якого є надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій , залишаються виконавцями житлово-комунальних послуг у житлових будинках м. Сокаля, які перебували на балансовому обліку цього підприємства, до часу прийняття рішення власниками квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків про форму управління багатоквартирним будинком або створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку .
4. Забезпечити проведення конкурсу на призначення управителів житловими будинками, у яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, або співвласниками не прийнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови.

Міський голова                                                                   Вадим КОНДРАТЮКДодаток 1ПОРЯДОК
списання з балансу багатоквартирних будинків,
у яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності
1. Порядок визначає механізм списання з балансу КП”Сокальжитлокомунсервіс” багатоквартирних будинків, у яких розташовані житлові приміщення приватної та інших форм власності.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Цивільному кодексі України та Законі України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку“.
3. Списання з балансу багатоквартирного будинку, що перебуває на балансі КП”Сокальжитлокомунсервіс” (надалі – балансоутримувач), у якому розташовані приміщення приватної та інших форм власності (надалі – багатоквартирний будинок), здійснюється на підставі прийнятого рішення Сокальської міської ради про списання багатоквартирного будинку.
4. Балансоутримувач багатоквартирного будинку в особі отримує інформацію з Реєстру речових прав на нерухоме майно про належність об’єктів нерухомого майна до приватної та інших форм власності у відповідному багатоквартирному будинку.
5. Списання багатоквартирного будинку з балансу може бути ініційоване:
5.1. Особою (особами), якій (яким) на праві приватної власності належить (належать) приміщення у такому будинку, через скерування балансоутримувачу письмового повідомлення та копій документів, які відповідно до законодавства підтверджують належність особі (особам) відповідного (відповідних) приміщення (приміщень) на праві приватної власності.
5.2. Комунальним підприємством, яке здійснює управління багатоквартирним будинком.
5.3.Міською радою, на території якої знаходиться багатоквартирний будинок.
6. Балансоутримувач протягом десяти робочих днів з дня надходження повідомлення від осіб, зазначених у пункті 5 цього Порядку, розпочинає процедуру списання багатоквартирного будинку з балансу згідно з пунктом 9 цього Порядку.
7. Списання багатоквартирного будинку з балансу здійснює його балансоутримувач на підставі прийнятого розпорядчого документа (надалі – розпорядчий документ).
8. Інформація про прийняття відповідного розпорядчого документа доводиться до відома співвласників багатоквартирного будинку через розміщення на офіційному веб-сайті Сокальської міської ради та у кожному конкретному будинку (на прибудинковій території), зокрема на інформаційних стендах у під’їздах будинків та біля них, відповідного оголошення або на квітанції для оплати послуг з утримання будинків споруд та прибудинкових територій.
9. Для списання багатоквартирного будинку з балансу утворюється відповідна комісія у складі не менше п’яти осіб (надалі – комісія).
9.1. Склад комісії затверджує балансоутримувач.
9.2. Комісію очолює балансоутримувач.
До складу комісії включаються представники балансоутримувача, які є виконавцями послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій такого будинку.
9.3. У роботі комісії бере участь уповноважена особа (особи) від співвласників багатоквартирного будинку за її (їх) згодою. Уповноважена (уповноважені) особа (особи) від співвласників будинку може (можуть) бути залучена (залучені) до складу комісії протягом всього часу роботи комісії, але не пізніше дня підписання акта про списання багатоквартирного будинку з балансу.
10. Комісія з метою фіксування технічного стану багатоквартирного будинку перед списанням проводить його огляд.
Під час огляду комісія може використовувати наявну у балансоутримувача технічну документацію (акт прийняття в експлуатацію, матеріали технічної інвентаризації, плани зовнішніх мереж тощо), а також дані бухгалтерського обліку щодо будинку.
11. За результатами роботи комісії складається акт про списання багатоквартирного будинку з балансу за формою згідно з додатком 2.
12. Акт про списання багатоквартирного будинку з балансу підписується всіма членами комісії та затверджується міською радою.
13. Після затвердження акта про списання багатоквартирного будинку з балансу процедура списання відповідного будинку вважається закінченою.
Процедура списання багатоквартирного будинку з балансу повинна бути завершена у строк не більше двох місяців з дня прийняття розпорядчого документа.
14. Копія акта про списання багатоквартирного будинку з балансу надається балансоутримувачем співвласнику (співвласникам) багатоквартирного будинку за його (їх) зверненням та у 5-денний термін надсилається у міську раду.
15. Якщо багатоквартирний будинок внесений до Державного реєстру об’єктів культурної спадщини (пам’ятки історії, культури, архітектури і містобудування, садово-паркового мистецтва), керуючись положеннями Закону України “Про охорону культурної спадщини“, власники цього будинку укладають охоронний договір з управлінням охорони історичного середовища.
16. Якщо під час списання з балансу багатоквартирного будинку комісією встановлено, що окремі квартири та/або нежитлові приміщення перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Сокаля та право власності на які незареєстровано, такі квартири та/або нежитлові приміщення приймаються на баланс балансоутримувача, а право власності на них реєструються в установленому законом порядку.

17. Оскарження дій чи бездіяльності стосовно списання з балансу КП”Сокальжитлокомунсервіс” багатоквартирних будинків, у яких розташовані житлові приміщення приватної та інших форм власності, здійснюється відповідно до законодавства України.

Секретар ради                                                                                                Ігор СИДОР
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
ПОГОДЖЕНО*
______________________________
(найменування посади керівника органу
______________________________
управління)
________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
_____ ______________ 20 ___ р.
______________________________
(найменування та ідентифікаційний код
______________________________
органу управління)
 
МП**
ЗАТВЕРДЖЕНО
______________________________
(найменування посади керівника
______________________________
балансоутримувача)
________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
_____ ______________ 20 ___ р.
______________________________
(найменування та ідентифікаційний код
______________________________
балансоутримувача)
 
МП**
 
АКТ
про списання багатоквартирного будинку з балансу
__________________________________
(найменування населеного пункту)
____ ______________ 20__ р.
 
Комісія, утворена згідно з __________________________________________________
(реквізити розпорядчого документа)
у складі:
голова комісії ______________________;
(прізвище, ім’я, по батькові)
члени комісії ______________________
______________________
склала цей акт про списання багатоквартирного будинку, що розміщений за адресою:
___________________________________________________________________________,
з балансу __________________________________________________________________.
(найменування та ідентифікаційний код балансоутримувача)
 
Характеристика багатоквартирного будинку
1. Загальні відомості
Рік введення в експлуатацію _________.
Матеріали стін _______________________________________________.
Матеріали покрівлі ______________________ площа ______ кв. метрів.
Група капітальності ___________________________________________.
Кількість поверхів ____________________________________________.
2. Відомості про площу багатоквартирного будинку, кв. метрів
Загальна площа будинку ______________________________.
Житлова площа квартир ______________________________.
Загальна площа квартир ______________________________.
Загальна площа нежитлових приміщень __________________.
Загальна площа допоміжних приміщень __________________,
у тому числі:
сходові клітки _______________________________________,
вестибюлі ___________________________________________,
позаквартирні коридори ________________________________,
колясочні ____________________________________________,
комори ______________________________________________,
сміттєкамери _________________________________________,
горища ______________________________________________,
підвали ______________________________________________,
шахти і машинні відділення ліфтів ________________________,
інші технічні приміщення ________________________________.
Кількість квартир у будинку _____,
у тому числі:
приватної форми власності _____,
державної форми власності _____,
комунальної форми власності _____.
Кількість нежитлових приміщень у будинку _____,
у тому числі:
приватної форми власності _____,
державної форми власності _____,
комунальної форми власності _____.
Кількість сходових кліток _____.
3. Облаштування багатоквартирного будинку
Облаштовано:
централізованим постачанням холодної води ____ квартир/нежитлових приміщень,
водовідведенням _____ квартир/нежитлових приміщень,
централізованим опаленням/автономним теплопостачанням _____ квартир/нежитлових приміщень,
індивідуальним (поквартирним) теплопостачанням (опаленням та/або гарячим водопостачанням) _____ квартир/нежитлових приміщень,
централізованим/автономним гарячим водопостачанням _____ квартир/нежитлових приміщень,
електроосвітленням _____ квартир/нежитлових приміщень,
газопостачанням _____ квартир/нежитлових приміщень,
стаціонарними електроплитами _____ квартир,
газовими плитами _____ квартир,
ліфтами _____ одиниць,
сміттєпроводами _____ одиниць,
замково-переговорними пристроями _____ під’їздів.
4. Вартість активів
Первісна (переоцінена) вартість багатоквартирного будинку (його частини) _________________________________________________ гривень.
Знос (амортизація) будинку (на перше число місяця, в якому здійснюється списання будинку з балансу) станом на ___ _____ 20___ р. _________________________ гривень.
5. Інші відомості про багатоквартирний будинок
___________________________________________________________________________.
6. Перелік документів, що використовувались під час складання акта:
___________________________________________________________________________
(технічний паспорт на будинок; плани поверхів; схеми інженерного обладнання,
___________________________________________________________________________
у тому числі: холодного та гарячого водопостачання, водовідведення,
___________________________________________________________________________
теплопостачання, електропостачання, газопостачання тощо)
 
Голова комісії
___________________
(найменування посади)
__________________
(підпис)
___________________
(прізвище та ініціали)
Члени комісії:
___________________
(найменування посади)
__________________ ___________________
___________________ __________________ ___________________
__________
* Зазначається у разі, коли балансоутримувач належить до сфери управління іншого суб’єкта.
** Відбиток печатки проставляється, якщо балансоутримувач або суб’єкт, до сфери управління якого він належить, провадять свою діяльність із використанням печатки.