ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXXV

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата реєстрації:

03.12.2018

Дата прийняття:

20.12.2018 23:30:00

Автор:

Сидор І.П.

Галузь:

Державне управління і кадрова політика

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  19
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  8

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXXV сесія VIІ скликання
РІШЕННЯ
        
20.12.2018    м. Сокаль    №652
        
Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад        
     
Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Сокальська міська  рада,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад, що додається.
2. Секретарю Сокальської міської ради Сидору І.П. оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Сокальської міської ради.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності (Кіраль І.І.).

Міський голова                         Вадим КОНДРАТЮК
Затверджено 
рішенням № ___ від «___» ____ 2018 року ______________ міської ради _____сесії ___ скликання 

Порядок 
проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

1. Загальні положення
1.1 Порядок проведення громадських обговорень з питань, передбачених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (далі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».
1.2 Зазначеним Порядком встановлюється порядок підготовки та проведення громадських обговорень з питань, передбачених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», а також порядок врахування їх результатів. 
1.3 Метою цього Порядку є створення нормативно-правової бази для реалізації законного права мешканців територіальної громади м. Сокаль на участь в обговоренні питань ініціативи, перспектив, наслідків і проектів рішень з питання добровільного об’єднання територіальної громади м.Сокаль з суміжними територіальними громадами, взаємодії органів місцевого самоврядування, що враховує взаємні інтереси територіальних громад та виключає виникнення соціальних конфліктів. 
1.4 Предметом громадського обговорення є пропозиції, заявлені відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо добровільного об’єднання територіальної громади м.Сокаль з суміжними територіальними громадами та проекти рішень щодо добровільного об’єднання територіальної громади м. Сокаля з суміжними територіальними громадами. 
1.5 Реалізація цього Порядку направлена на інформування громадськості про ініціативи та пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальної громади                м.Сокаль з суміжними територіальними громадами, з’ясування громадської думки з предмету та питань, що виносяться на громадське обговорення та прийняття рішення з обговорюваного питання. 
1.6 Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні особи, які є членами територіальної громади м.Сокаль, залучені організаторами громадського обговорення фахівці, запрошені організаторами обговорення представники суміжних територіальних громад та/або посадові особи їх органів місцевого самоврядування. 
1.7 Учасниками громадського обговорення також є (можуть бути) міський голова або особа, що виконує його обов’язки (далі – міський голова), депутати Сокальської міської ради, члени виконавчого комітету Сокальської міської ради, інші зацікавлені особи за згодою організаторів громадського обговорення. 
1.8 Під час проведення громадських обговорень не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації. 
1.9 Громадські обговорення мають відкритий характер, проводяться на засадах добровільності, гласності та свободи висловлювань. 
1.10 Ніхто з громадян не може бути примушений до участі або обмежений в участі при проведенні громадських обговорень. 
1.11 Організаційно-технічне забезпечення проведення громадських обговорень здійснюється міським головою та виконавчим комітетом Сокальської міської ради. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням громадських слухань, здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету. 
2. Порядок організації громадських обговорень
2.1 Організатор громадського обговорення самостійно визначає форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, громадські збори, засідання за круглим столом, збори, зустрічі та інше) виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.
2.2 Громадське обговорення пропозицій та проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальної громади м.Сокаль з суміжними територіальними громадами здійснюється з метою забезпечення дотримання принципів добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, визначених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», зокрема: конституційності та законності; добровільності; економічної ефективності; державної підтримки; повсюдності місцевого самоврядування; прозорості та відкритості; відповідальності; а також, забезпечення умов об’єднання, визначених Законом, зокрема: не допущення існування у складі об’єднаної територіальної громади іншої територіальної громади, яка має свій представницький орган місцевого самоврядування; нерозривності території об’єднаної територіальної громади, межі якої визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися; врахування історичних, природних, етнічних, культурних та інших чинників, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади; забезпечення якості та доступності публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, на рівні не нижчому, ніж до об’єднання. 
2.3 Організацію громадських обговорень у м.Сокаль з питань, визначених цим Порядком, здійснює міський голова. 
2.4 Міський голова забезпечує вивчення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Громадське обговорення підготовлених спільною робочою групою проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад міський голова забезпечує протягом 60 днів з дня їх підготовки. 
2.5 З метою проведення громадського обговорення міський голова приймає розпорядження відповідно до положень Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Розпорядження міського голови повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, дату, час, місце та строк його проведення, форму проведення та склад робочої групи з організації проведення громадського обговорення. Також, у розпорядженні міського голови визначається особа, відповідальна за ведення протоколу. 
2.6 Робоча група з організації проведення громадського обговорення: - оприлюднює інформацію про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та про призначення громадського обговорення; - сповіщає ініціатора пропозиції (за виключенням випадків, коли ініціатором такої пропозиції є міський голова) про проведення громадського обговорення; - реєструє, розглядає та узагальнює пропозицій громадськості; - здійснює підготовку відповідей на пропозиції, зауваження учасників громадського обговорення; - оприлюднює результати громадського обговорення. 
2.7 Повідомлення про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та проведення громадського обговорення оприлюднюється шляхом опублікування такої інформації у засобах масової інформації, а також розміщення на офіційному веб-сайті Сокальської міської ради. 
2.8 Повідомлення про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад повинно містити: 
2.8.1 інформацію про зміст пропозиції;
2.8.2 відомості про ініціатора пропозиції; 
2.8.3 інформацію про місце, дату і час громадського обговорення пропозиції; 
8.4 інформацію про форму громадського обговорення; 
2.8.5 порядок та строк надання пропозицій, зауважень тощо до пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад; 
2.9 Пропозиції, зауваження до пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад або проектів рішень мають право подавати: 
- повнолітні дієздатні фізичні особи, які є членами територіальної громади м. Сокаля; 
- представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на територію м. Сокаля; 
- депутати Сокальської міської ради. 
2.10 Зауваження до пропозиції або проектів рішень подаються протягом 20 (двадцяти) днів після опублікування інформації (оголошення) про проведення процедури громадського обговорення. 
2.11 Пропозиції, зауваження тощо, подані особами, не визначеними пунктом 2.9 цього Порядку, або подані після встановленого строку, залишаються без розгляду. 
2.12 Пропозиції, зауваження тощо подаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, місця проживання, скріплюються особистим підписом особи, а для представників органів самоорганізації та депутатів – додатково із зазначенням своєї посади або посиланням на статус депутата, і повинні містити мотивовані обґрунтування з урахуванням вимог Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». 
2.13 Пропозиції, зауваження тощо, викладені у письмовій формі, підлягають реєстрації і розглядаються у 5-ти денний строк. За результатами розгляду заявнику в цей же термін надається письмова відповідь. 
2.14 Анонімні пропозиції, зауваження не реєструються і не розглядаються. 

3. Порядок проведення та оприлюднення результатів громадських обговорень
3.1 Громадське обговорення, в обраній згідно цього Порядку формі, проводиться в день, визначений міським головою. Під час такого обговорення доповідається пропозиція щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад або проекти рішень про добровільне об’єднання територіальної громади м. Сокаля з суміжними територіальними громадами, що є предметом обговорення, отримані пропозиції, зауваження з цього питання, результати їх розгляду. 
3.2 За результатами громадського обговорення ведеться протокол. Протокол повинен містити перебіг обговорення, в тому числі інформацію про: 
- предмет, час і місце проведення громадського обговорення; 
- кількість учасників обговорення; 
- ініціатора пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад; 
- організатора обговорення; 
- теми та короткий зміст доповідей і виступів учасників обговорення; 
- пропозиції, висловлені в ході обговорення; 
- звернення та рекомендації учасників обговорення, тощо; 
- результати голосування. 
3.3 Протокол громадського обговорення підписує головуючий та секретар. Усі зауваження та пропозиції розглянуті під час громадських обговорень можуть повністю чи частково бути враховані або мотивовано відхилені. Рекомендації та пропозиції розглянуті під час громадських обговорень можуть бути оприлюднені на офіційному веб-сайті Сокальської міської ради або в засобах масової інформації. 
3.4 Робоча група з організації проведення громадського обговорення протягом 2 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення. 
3.5 Звіт підписується усіма членами робочої групи та надається міському голові для винесення його разом із пропозицією на розгляд чергової сесії міської ради для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад. 
3.6 Оприлюднення результатів громадського обговорення здійснюється шляхом опублікування у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Сокальської міської ради. 
3.7 Після завершення громадського обговорення, пропозиція щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад подається до Сокальської міської ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи. 
4. Прикінцеві положення.
4.1 Зміни та доповнення до цього Положення приймаються виключно на пленарному засіданні Сокальської міської ради. 
4.2 Питання щодо проведення громадських обговорень, не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України. 
4.3 Вимоги, встановленні цим Положенням, є обов’язковими для виконання.
Міський голова                                            Вадим КОНДРАТЮК