ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXXV

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата реєстрації:

03.12.2018

Дата прийняття:

20.12.2018 23:26:00

Автор:

Сидор І.П.

Галузь:

Комунальне господарство та благоустрій

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  18
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  9

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

Про затвердження програми забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів житлового та громадського призначення на 2019 рік


СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХXХV сесія VІI скликання
РІШЕННЯ
        
20.12.2018    м. Сокаль    №649
        
        
Про затвердження програми забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів житлового та громадського призначення на 2019 рік             Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», з метою забезпечення рівних прав та можливостей маломобільних груп населення, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити програму забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів житлового та громадського призначення на 2019 рік, що додається. 
2.3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну депутатську комісію  з  питань комунального господарства, комісію з гуманітарних питань та першого заступника міського голови Марчука С.М.

Міський голова                                                               Вадим КОНДРАТЮК 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення міської ради від 20.12.2018 №649
 
 
МІСЬКА ПРОГРАМА
забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів житлового та
 громадського призначення на 2019 рік
 
ПАСПОРТ
міської Програми забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів житлового та громадського призначення на 2019 роки
1. Ініціатор розроблення програми Сокальська районна асоціація інвалідів
Виконавчий комітет Сокальської міської ради
2. Розробник програми Виконавчий комітет Сокальської міської ради
3. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Сокальської міської ради, КП «Сокальжитлокомунсервіс»
4.  Термін реалізації програми 2019 роки
5.  Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні програми Міський бюджет, спонсорські кошти
 
6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі коштів міського бюджету Визначається щороку, виходячи з наявних коштів
 
 
 
 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма
Міська цільова програма «Забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів житлового та громадського призначення на 2019 роки» (далі - Програма) спрямована на формування умов для вільного доступу маломобільних груп населення до об'єктів житлового та громадського призначення комунальної власності.
Програму розроблено відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».
 
2. Мета Програми
Метою Програми є створення сприятливих умов для життєдіяльності маломобільних груп населення, реалізації ними права на участь в економічній, політичній, соціальній та культурній сферах суспільного життя.
 
3. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми
Основні шляхи розв’язання проблеми - створення сприятливих умов для життєдіяльності маломобільної категорії мешканців м. Сокаля.
Способи розв’язання проблеми - обладнання елементами доступності об’єктів житлового та громадського призначення.
 
4. Завдання Програми, заходи та очікуваний результат.
№ п/п Перелік заходів програми Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування
2017 2018
1 3 5 6 7 8
1. Здійснення контролю за об'єктами житлового і цивільного призначення міста, які підлягають першочерговому обладнанню і пристосуванню для обслуговування маломобільних груп Виконавчий комітет Сокальської міської ради Не потребує фінансування - -
2. Залучення комерційних структур, громадських організації, фондів та громадськість міста до вирішення питань облаштування безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів громадського призначення Виконавчий комітет Сокальської міської ради Не потребує фінансування - -
3. Облаштування вулично-шляхової, пішохідної мережі для зручного і безпечного переміщення маломобільних груп (пониження бордюрів) Виконавчий комітет Сокальської міської ради
КП «Сокальжитлокомунсервіс»
Бюджет міста 200,0 тис. грн
 
 
 
5. Очікувані результати
         Створення умов для вільного доступу маломобільної категорії населення до об’єктів соціального, культурного та побутового призначення.
         Практичне виконання заходів, визначених цією Програмою, призведе до зменшення кількості об’єктів, недоступних для мало мобільних груп населення.
 
6. Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється у межах затверджених бюджетних призначень згідно з розписом міського бюджету та інших коштів, не заборонених законодавством України.
Загальний обсяг фінансування – 200 тис. грн.
Головним розпорядником бюджетних коштів Програми є виконавчий комітет Сокальської міської ради.
Відповідальним виконавцем робіт за кошти міського бюджету за цією Програмою визначається Комунальне підприємство «Сокальжитлокомунсервіс».
 
7. Контроль за реалізацією Програми
Безпосередній контроль за реалізацією Програми здійснює перший заступник міського голови та постійні депутатські комісії з питань комунального господарства та з гуманітарних питань. Координація роботи з виконання заходів Програми покладається відділ земельних ресурсів, архітектури та містобудування.
 
 
Секретар ради                                                                           Ігор СИДОР