ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XLVII

Скликання:

VII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

47-15

Дата реєстрації:

09.12.2019

Проголосовано:

21.12.2019 10:54:00

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  18
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  9

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 47-15


 

СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLVІІ сесія VIІ скликання

РІШЕННЯ

        

20.12.2019    м. Сокаль    №

        

Про затвердження міських 

програм Сокальської міської ради        

 

 З метою забезпечення надійної для забезпечення більш ефективного використання коштів міського бюджету, врахувавши, керуючись пунктом 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради, -

         

ВИРІШИЛА :   

    

1.    Затвердити наступні міські  програми:•    Охорони навколишнього природного середовищам. Сокаля  на 2020 рік.

•    Благоустрою міста Сокаля на 2020 рік

•    Спорт   для  всіх  в  місті   Сокалі на   2020 рік

•    Фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази дитячих дошкільних установ міста Сокаля на 2020 рік

•    Капітального будівництва та реконструкції об'єктів комунальної власності міста Сокаля на 2020 рік

•    Землеустрою міста Сокаля на 2020 рік

•    Розробки схем та проектних рішень міста Сокаля на 2020 рік

•    Підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів на 2020 рік

•    Розвитку будівництва, реконструкції та ремонту доріг комунальної власності  Сокальської міської ради на 2020 рік

•    Соціального захисту окремих категорій населення на 2020 рік.2.    Фінансово-господарському відділу міської ради у межах бюджетних призначень забезпечити фінансування вищевказаних  Програм.3.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань бюджету  та  соціально економічного  розвитку  міста  міської ради.

                   Міський  голова                                                            Вадим  КОНДРАТЮКДодаток  до  рішення сесії

Сокальської міської ради

 від 22.12.2019 №

 

ПРОГРАМА

розвитку будівництва, реконструкції та ремонту доріг комунальної власності  Сокальської міської ради


 1. Визначення проблеми


Ця Програма розроблена відповідно до Законів України „Про автомобільні дороги”, „Про дорожній рух”, „Про транспорт”, „Про автомобільний транспорт”, "Про місцеве самоврядування в Україні"; „Про  джерела  фінансування  дорожнього господарства  України”, та враховує ситуацію на дорогах, яка склалася у м.Сокалі. 

       Площа Сокальського району становить 1537 кв. км., яку пересікають автодороги загального та комунального значення.  Мережа автомобільних доріг загального користування становить 645,1км, з них: - державного значення -100,4 км, - обласного значення – 120,4 км, - місцевого – 424,3км. Дані дороги находяться на балансі та в підпорядкуванні Служби автомобільних доріг у Львівській області.

            Сьогодні є незадовільним експлуатаційний доріг місцевого значення,  а також  частково доріг комунальної власності, з причин недофінансування на проведення капітальних і поточних ремонтних робіт. Практично половина з них уражена ямковістю, а окремі ділянки  доріг є аварійно небезпечними.

Такий стан автомобільних доріг загального користування місцевого значення гальмує соціально-економічний розвиток міста, негативно впливає на розвиток цілих галузей, створює соціальну напругу.

Критеріями стратегії розвитку автомобільних доріг району, враховуючи їх незадовільний експлуатаційний стан є:

 •  збереження мережі автомобільних доріг;

 •  забезпечення ефективного функціонування і безпеки дорожнього руху;

 •  забезпечення транспортної доступності центр-переферія;

 •  реконструкція і розбудова мережі автомобільних доріг з врахуванням соціально-економічного і адміністративно-територіального розвитку міста;

 • впровадження новітніх систем організації будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг на засадах вільної конкуренції приватних та державних підрядників, створення ринку відповідних робіт та послуг на умовах довгострокових контрактів.


Обсяги фінансування з державного і місцевого бюджетів упродовж останніх років не забезпечували нормативних термінів проведення ремонтних робіт автомобільних доріг.

 

Тому, фінансовий ресурс на на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення ,вулиць і доріг комунальної власності у Сокалі передбачається в міському бюджеті за рахунок коштів міського бюджету та  інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

2. Мета Програми

Зважаючи на незадовільний техніко-експлуатаційний стан більшості автомобільних доріг, основною метою Програми є збереження у 2020 році існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху.

Підвищення ролі місцевих громад у плануванні ремонтних робіт на дорогах загального користування місцевого значення, комунальних дорогах населених пунктів, контроль за ефективністю використаних коштів та якістю робіт.

 

3.Фінансування Програми, координація, контроль та порядок виконання Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету  та  інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяги фінансових ресурсів на реалізацію Програми, у разі потреби, протягом року можуть уточнюватися.

Відповідальним виконавцем  є Сокальська  міська  рада у частині складання Програми.

Відповідальним виконавцем у частині забезпечення робіт із будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування місцевого значення, є  їх балансоутримувач -Служба автомобільних доріг у Львівській області.

Відповідальними виконавцями у частині забезпечення робіт із будівництва, реконструкції та ремонту доріг і вулиць комунальної власності є Сокальська  міська  рада.

         Головним розпорядником коштів за субвенцією обласному бюджету  на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання  доріг місцевого значення у м.Сокалі  визнати  Сокальську  міську  раду.

          Порядок фінансування таких робіт передбачає перерахування  субвенції обласному бюджету,або перерахування коштів балансоутримувачу як замовнику виконання робіт.

Реалізація заходів Програми на галузевих рівнях здійснюватиметься на  підставі  угод  між  районним  та  обласним  бюджетами,  районним  та  міським   бюджетами,  міським  та  обласним  бюджетами  та  Сокальською  міською  радою  з  відповідними  підприємствами,  установами  та  організаціями.

       Відповідальність за реалізацію Програми  в частині моніторингу за ходом виконання і дотримання графіку робіт  покладається на Сокальську  міську  раду.

          Визначення виконавців робіт на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення ,вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах і укладення з ними відповідних договорів здійснюються замовниками робіт відповідно до вимог чинного законодавства.

          Складання і подання фінансової звітності про використання коштів здійснюється в установленому законодавством порядку. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на головних розпорядників коштів,  замовників та виконавців робіт.

 

4.  Виконання Програми забезпечить:


 • збереження існуючої мережі доріг загального користування місцевого значення та комунальних доріг від руйнування; своєчасне виконання ямкового ремонту та виконання заходів з безпеки дорожнього руху;

 • ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування, на аварійних ділянках доріг  місцевого значення на  території  міста  Сокаля  шляхом проведення на них ремонтних робіт;

 • покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху;

 • покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць комунальної власності;

 • проведення ремонтних робіт на об’єктах доріг комунальної власності, віднесених до інфраструктурного розвитку територій;ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт, що виконуються, у тому числі шляхом упровадження нових матеріалів та технологій


 

 

Міський голова                                                             В. Кондратюк

 

 

             

 

 

 

  

                                                                      ПАСПОРТ

Програма розвитку будівництва, реконструкції та ремонту доріг комунальної власності  Сокальської міської ради на  2020роки


№пп Показники та учасники виконання Програми
1 Підстава для розроблення Програми  ст. 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, законами України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування  дорожнього господарства  України», постанов Кабінету Міністрів України від 30.03. 1994 № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобіль-них доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони»,
2 Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Сокальської міської ради
3 Мета Програми Метою Програми є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та між будинкових проїздів, дорожньої інфраструктури Сокальської міської ради, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, поліпшення технічних показників, підвищення безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом,  сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства.
4 Розробник Програми Виконавчий комітет Сокальської міської  ради
5 Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет Сокальської міської ради
6 Учасники Програми Сокальська міська рада, КП «Сокальжитлокомунсервіс »,
7 Загальний(прогнозний)обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми на 2020  рік  грн.
8

ут.ч. коштів:
- державного бюджету
- обласного бюджету
- районного бюджету
- місцевого бюджету
- інші джерела

 
0
0
0
- грн.
 
9 Термін реалізації Програми січень-грудень 2020 р
10 Очікувані результати від виконання програми унеможливлення втрат із міського бюджету внаслідок незадовільного стану автомобільних доріг, а також щорічних надходжень до міського бюджету;

-поліпшення транспортно-експлуа-таційного стану автомобільних доріг і приведення його у відповідність до вимог нормативних документів; створення належної дорожньої інфраструктури;

-зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;

-зменшення транспортних витрат у вартості товарів і послуг;

- збільшення обсягів дорожніх робіт та відповідно дорожньої будівельної індустрії;

- створення додаткових робочих місць у дорожній і суміжних галузях та робочих місць у результаті розвитку дорожньої інфраструктури ;

-удосконалення системи управління автомобільними дорогами;

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

-  залучення інших джерел фінансування на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг;
11 Контроль за виконанням Покласти на заступника міського голови, на постійну депутатську комісію міської ради з питань комунального господарства

                                                      

                Міський  голова                                                               В. КондратюкДодаток  до  рішення сесії

Сокальської міської ради

 від 20.12.2019 №

 

 

 

ПРОГРАМА

 

«БЛАГОУСТРОЮ МІСТА СОКАЛЯ

НА 2020 РІК»

 

Загальні положення

 

Благоустрій міста – комплекс робіт з розчищення, озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових заходів з покращення мікроклімату, що здійснюються з метою раціонального використання території міста, належного утримання, створення умов сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Благоустрій населених пунктів передбачає:

- розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об`єктів загального користування, інших природних комплексів і об`єктів;

- організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об`єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого  призначення;

- створення умов для реалізації прав суб`єктами у сфері благоустрою населених пунктів.

  Система благоустрою населених пунктів включає:

- управління у сфері благоустрою населених пунктів;

- визначення суб`єктів та об`єктів у сфері благоустрою населених пунктів;

- стандартизацію і нормування у сфері благоустрою населених пунктів;

- фінансове забезпечення благоустрою населених пунктів;

- здійснення державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів;

- встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.

   Суб`єктами у сфері благоустрою населених пунктів є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

              До об’єктів благоустрою міста відносяться:

 1. тротуари міста

 2. об’єкти озеленення

 3. об’єкти зовнішнього освітлення вулиць.

 4. об’єкти санітарного очищення (полігон твердих побутових відходів тощо)

 5. міське кладовище

 6. прибудинкові території


 

Законодавчою базою виконання програми є :

 • Конституція України;

 • Бюджетний кодекс України (зі змінами) від 08 липня 2010 року № 2456- VІ;

 • Закон України “Про благоустрій населених пунктів ” від 06.09.2005 №2807-IV;
 • Закон України “Про поховання та похоронну справу ” від 10.03.2007 № 1102-IV;

 • Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 “Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України ”;

 • Рішення Сокальської  міської ради «Про міський бюджет на 2020 рік»


 № від 20 грудня 2019 року .


             Однією з стратегічних цілей Програми є створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом  забезпечення належного рівня благоустрою. Роботи з благоустрою у місті здійснюються КП «Сокальжитлокомунсервіс».               Впродовж останніх років у місті проведена значна робота у сфері благоустрою, що включає поточні видатки на прибирання території, вивіз твердих побутових відходів, поточний ремонт та обслуговування вуличного освітлення, оплату за використану електроенергію вуличним освітленням, крім того проведено роботи по встановленню засобів примусового зниження швидкості, нанесення дорожньої розмітки на пішохідних переходах, впорядкуванню прибудинкових територій, місць відпочинку, встановленню дитячих майданчиків, капітальний ремонт тротуарів та ін.

Мета програми


               Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно–технічному стані території міста та покращення її естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку жителів та гостей міста Сокаля.

Завдання програми

 

Завдання 1. Збереження та утримання на належному рівні місто, та поліпшення його екологічних умов  ( санітарна  обробка).

Завдання 2.Утримання в належному стані, об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію.

Завдання 3.Забезпечення благоустрою кладовищ.

Завдання 4. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.

Завдання 5.Поховання померлих одиноких громадян.

Завдання 6.Збирання, підбирання  та  транспортування ТПВ.

Завдання 7.Облуговування  годинника .

Завдання 8.Послуги з озеленення  міста.

Завдання 9.Встановлення технічних засобів регулювання  дорожнім  рухом.

 

4. Строки та етапи виконання програми.

 

Строки виконання програми “Благоустрій міста Сокаля на 2020 рік” – 2020рік .
Напрями використання бюджетних коштів.

 

                Програмою передбачається використання бюджетних коштів у наступних напрямках :<>·········на 2020 рік грн.Протягом року обсяг фінансування програми за рахунок надходжень коштів загального фондів бюджету міста може змінюватися відповідно до рішень міської ради про внесення змін до бюджету міста.
 
Організація управління та контролю за ходом виконання програми.
 
            Головний розпорядник бюджетних коштів – Виконавчий комітет Сокальської міської ради, здійснює виконання бюджетної програми, розподіляє обсяги видатків загального фонду місцевого бюджету між одержувачами бюджетних коштів - КП Сокальжитлокомунсервіс, повідомляє одержувачів бюджетних коштів про належні їм обсяги та здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів. Одержує звіти про використання коштів від одержувачів бюджетних коштів і аналізує ефективність використання ними бюджетних коштів. Одержувачі бюджетних коштів в установленому головним розпорядником порядку щомісячно надають інформацію про виконання бюджетних програм. Щоквартально надають звіти про виконання паспортів.
 8. Очікувані результати виконання програми.

 


            Виконання Програми дасть можливість забезпечити :- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарної очистки;- зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;- створення умов для очищення міста від забруднення побутовими відходами;- значне покращення санітарного стану та  благоустрою  міста;- розвиток та модернізацію мереж зовнішнього освітлення міста;- суттєве збільшення площ зелених насаджень, створення паркових зон відпочинку, більш якісне утримання та обслуговування зеленого господарства міста;- покращення загального екологічного стану територій, зменшення негативного впливу на довкілля;- створення належних умов для проживання населення, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, активізації жителів міста у виконанні завдань Програми.

9.  Контроль за виконанням  програми.

 

               Контроль  за  виконанням  програми  здійснюють  постійна  депутатська  комісія  з  питань  житлово-комунального  господарства та паливно-енергетичному  комплексу  та  постійна  депутатська  комісія  з  питань  економіки та бюджету.

 

 

 

 

Міський голова                                                             В. Кондратюк

 

ПАСПОРТ

 

до  програми  благоустрою  міста  Сокаля  на  2020  рік

 

 

 

 

1.  Ініціатор  розроблення  Програми: Виконавчий  комітет Сокальської  міська  рада.

 

2.  Дата  ,  номер  і  назва  розпорядчого  документа  органу  виконавчої  влади  про  розроблення  Програми:  рішення   XXХV сесії VІІ  скликання  Сокальської  міської  ради  від  20.12.2019  року  №

 

3.  Розробник  Програми: Виконавчий   комітет  Сокальської  міської  ради.

 

4.  Відповідальні  виконавці  Програми: Виконавчий  комітет  Сокальської  міської  ради.

 

5.  Учасники  Програми: КП «Сокальжитлокомунсервіс».

 

6.  Термін  реалізації  Програми: 2020 рік.

 

7.  Перелік  місцевих  бюджетів,  які  беруть  участь  у  виконанні  Програми:

     міський  бюджет.

 

8. Загальний  обсяг  фінансових  ресурсів,  необхідних  для  реалізації

    Програми  -    8400000грн.

 

 

 

Міський  голова                                                                  В. Кондратюк

 Додаток  до  рішення сесії

Сокальської міської ради

 від 20.12.2019 №

 

ПРОГРАМА

 

«ЗЕМЛЕУСТРОЮ МІСТА СОКАЛЯ

НА 2020 РІК»

 

 

1. Загальні положення.

         Програма передбачає проведення нормативної грошової оцінки земель, розроблення проектів відведення земельних ділянок, експертну оцінку землі населеного пункту м.Сокаль на 2020 рік. Програма розроблена в контексті вимог визначення основних засад реформування земельних відносин на основі раціонального та ефективного використання землі, гарантування громадянам, юридичним особам, територіальній громаді міста права власності на землю, формування ефективного механізму регулювання земельних відносин відповідно до положень Земельного кодексу України та Закону України «Про оцінку земель».

         Земельна реформа на території Сокальської міської ради Сокальського району  Львівської області здійснюється відповідно до Земельного кодексу України. Одним із важливих заходів земельної реформи та перетворення земель на потужний ресурс соціально-економічного розвитку міста є здобуття достовірних та повних відомостей щодо площі, складу та якісних характеристик земель, про землекористувачів та землевласників, врегулювання суміжних меж. Достовірні дані про площі, межі, склад угідь та конфігурацію земельних ділянок надають можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження, обґрунтовано нараховувати земельний податок, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі.

         Головним розпорядником коштів є Виконавчий комітет Сокальської міської ради.

 

2. Мета і завдання програми.

         Метою Програми по нормативно-грошовій оцінці земель, розробці проектів відведення земельної оцінки, експертної оцінки землі населеного пункту є:

 • становлення та функціонування ефективно-працюючого ринку земель, запровадження та застосування таких механізмів оцінки земельних ділянок, які б дозволили визначати їх справжню ринкову вартість;

 • здійснення організаційно-правових заходів щодо розподілу земель державної власності на землі територіальних громад і землі держави, а також щодо визначення і встановлення в натурі  (на місцевості) меж земельних ділянок  державної та комунальної власності для реалізації конституційних прав власності на землю, розвитку матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування.


          Основним завданням Програми є:

- забезпечення подальшого розвитку відносин власності на землю;

-   розвиток ринку земель;

-  удосконалення порядку ведення державного земельного кадастру та оцінки земель,що у процесі реалізації програми передбачає:

   - встановлення меж населених пунктів;

   - поновлення грошової оцінки земель населених пунктів;

   - розвиток ринку земель.

 

3. Основні заходи програми.

         З метою реалізації конституційних прав громадян, при передачі земель у власність, спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі-продажу, ціноутворенні, обліку сукупної власності основних засобів виробництва, визначення розміру внесків до статутних фондів господарчих суб'єктів проводиться грошова оцінка земель.

         Закон України "Про оцінку земель" передбачає проведення нормативної- грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення – не рідше як один раз у 7-10 років.

         Згідно з Законом України "Про плату за землю" грошова оцінка є капіталізованим рентним доходом із земельної ділянки. В основу визначення грошової оцінки земель населених пунктів відповідно до "Методики грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населення пунктів", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від.23.03.1995р. № 213 ( із змінами і доповненнями) покладено рентний підхід, при застосуванні якого враховуються такі фактори, як місце положення населеного пункту та ситуаційне розташування конкретної земельної ділянки (розташування земельної ділянки поблизу громадського центру,чи навпаки на периферії тощо), рівень благоустрою території та розвиток сфери обслуговування населення, функціональне використання земельної ділянки, екологічний стан, соціально-містобудівна привабливість території  та інше. Цілком зрозуміло, що при врахуванні всіх обставин, розмір плати за використання земельної ділянки, яка знаходиться в центрі міста і використовується бізнесовою структурою, буде значно більша, ніж розмір плати за землю, що розташована на околиці і використовується для розташування гаражного чи садівничого кооперативів. Але, якщо грошова оцінка не виконана, податок відповідно до Закону України "Про плату за землю" нараховується опосередковано через середню ставку земельного податку в залежності від чисельності населення в даному населеному пункті, тобто в цьому випадку поза увагою залишаються численні фактори, які повинні значно впливати на розмір плати на землю.

 

4. Економічна ефективність від проведених заходів.

         Виконання Програми сприятиме збільшенню рівня надходжень до місцевих бюджетів, як правило, на 25-30% та забезпечити перерозподіл земельного фонду між галузями економіки, виходячи з придатності земель для використання у складі різних за цільовим призначенням категорій земель.

 

 1. Загальний обсяг фінансування Програми.


На виконання Програми в міському бюджеті передбачаються на 2020 рік кошти у розмірі   грн.

 

6. Фінансове забезпечення реалізації програми.

        Фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету.

         Головним розпорядником коштів є Виконавчий комітет Сокальської міської ради.

         Між головним розпорядником коштів та виконавцем робіт укладається угода на проведення робіт затвердженого переліку заходів, погодженого міською радою.

Розпорядник коштів оплачує вартість робіт на підставі актів та угод.

 

7. Очікувані результати.

Удосконалення земельних відносин у місті спрямоване на закріплення конституційного права громадян та юридичних осіб на набуття і реалізацію права власності на земельні ділянки під контролем органів влади.

Реалізація Програми дозволить створити умови для удосконалення ведення земельного кадастру, гарантування прав власності на землю, забезпечить земельно-кадастровою інформацією органи  місцевого самоврядування та усіх землекористувачів.

У цілому по місту збільшиться надходження коштів до бюджету від сплати земельного податку.

Проведення цих робіт також дасть змогу удосконалити взаємовідносини з бюджетом щодо платежів за землю та сприятиме більш відповідальному і господарському відношенню власників земельних ділянок до їх використання.

Продаж земельних ділянок та отримання одноразового доходу від цього сприятиме прискоренню економічного зростання регіону, зменшенню витрат на обслуговування боргу місцевих влад, збільшенню надходженню до бюджету всіх рівнів.

           Запровадження ринку землі, а саме проведення аукціонів та конкурсів також дає прозорість в отриманні громадянами та юридичними особами земельних ділянок в приватну власність та отримання доходу від продажу земель несільськогосподарського призначення, що в значній мірі може забезпечити прискорення економічного зростання та збільшення надходження до бюджетів всіх рівнів.

 

8. Організація управління та контролю.

            Координація виконання Програми покладається на Виконавчий комітет Сокальської міської ради.

   Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії міської ради з питань економіки та бюджету та з питань з питань архітектури та земельних відносин.

 

 

 

      Міський голова                                                       Вадим Кондратюк

 

                                                 

 

 

 

ОБГРУНТУВАННЯ

до  програми  землеустрою  міста  на  2020  рік

 

 

 

 

 

                   Основою Програми по нормативно – грошовій  оцінці  земель,  розробці проектів  відведення  земельної  ділянки, експертної  оцінки  землі  населеного  пункту є :

       -  створення  та  функціонування  ефективно - працюючого  ринку  земель,  запровадження  та   застосування  таких  механізмів  оцінки  земельних  ділянок,  які  б  дозволяли  визначити  їх  справжню  ринкову  вартість;

       -  здійснення  організаційно-правових   заходів  щодо  розподілу  земель   державної  власності  на  землі  територіальних  громад  і  землі  держави, а також  щодо  визначення  і  встановлення  в  натурі (на  місцевості)  меж  земельних  ділянок  державної  та  комунальної  власності  для   реалізації  конституційних  прав  власності  на  землю, розвитку  матеріально-фінансової  бази  місцевого  самоврядування.

 

 

             З  цією  метою  передбачено  кошти  на  фінансування  даної  Програми  в  сумі  200000грн.

 

 

 

 

 

 

                   Міський  голова                                              Вадим Кондратюк     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

 

Програми  землеустрою  міста Сокаля  на  2020 рік

 

 

 

1.  Ініціатор  розроблення  Програми: Виконавчий  комітет Сокальської  міської  ради.

 

2.  Дата ,  номер  і  назва  розпорядчого  документа  органу  виконавчої  влади  про  розроблення  Програми:  рішення    сесії  VII  скликання  Сокальської  міської  ради  від  20.12.2019  року  №

 

3.  Розробник  Програми: Виконавчий   комітет  Сокальської  міської  ради .

 

4.  Відповідальні  виконавці  Програми: Виконавчий  комітет  Сокальської  міської  ради.

 

5.  Учасники  Програми: Виконавчий  комітет  Сокальської  міської  ради.

 

6.  Термін  реалізації  Програми:  2020 рік.

 

7.  Перелік  місцевих  бюджетів ,  які  беруть  участь  у  виконанні  Програми:

     міський  бюджет.

 

8. Загальний  обсяг  фінансових  ресурсів,  необхідних  для  реалізації

    Програми  -   грн. 

                 Міський  голова                                               Вадим Кондратюк

                                                                  Додаток

                                                                                     до рішення  міської ради

                                                    від 20.12.2019р.   №

 

ПРОГРАМА

«КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА СОКАЛЯ

НА 2020 РІК»


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.


         Програма капітального будівництва та реконструкції об'єктів комунальної власності на території міста - це комплекс  робіт  та заходів, спрямованих  на створення  сприятливих  умов  для життєдіяльності  мешканців міста, забезпечення  якісного благоустрою та освітлення вулиць міста, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, створення нової інфраструктури міста та підтримання в належному стані  діючих  об'єктів комунальної власності Сокальської  міської ради.

2. МЕТА ПРОГРАМИ.

Метою Програми є проведення робіт  капітального будівництва об'єктів благоустрою, соціальної сфери та реконструкції діючих об'єктів комунальної власності Сокальської міської ради.

3. ЗАХОДИ ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ.

Будівництво є однією з найважливіших галузей народного господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. Стимулювання будівництва сприятиме розвитку економіки міста. Багато будівель і споруд комунальної власності знаходяться в незадовільному стані і потребують проведення реконструкції.

            Програмні заходи капітального будівництва та реконструкції об'єктів комунальної власності  направлені на виконання робіт:

- будівництво  об'єктів соціальної сфери та благоустрою;

- реконструкція комплексу каналізаційних очисних споруд м. Сокаля;

- теплопостачання у вигляді капітального ремонту та реконструкції теплових мереж;

- реконструкція системи внутрішньоміського водозабезпечення;

- виконання заходів щодо дотримання природоохоронної діяльності.

 4. ФІНАНСУВАННЯ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ.

               Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством.

         Успішне виконання заходів Програми потребує також фінансування за рахунок коштів державного бюджету. Таким чином, можливе співфінансування заходів Програми за рахунок коштів субвенції з державного бюджету і коштів державного фонду регіонального розвитку за наявності відповідних бюджетних призначень на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

               Головним  розпорядником  бюджетних  коштів  на  реалізацію Програми  є  Виконавчий  комітет  Сокальської  міської  ради.

              Загальний  обсяг  коштів,  передбачених  на  виконання  цієї програми, складає   грн.

              Реалізація Програми дає можливість:

- профінансувати виконання робіт по будівництву  нових об'єктів  соціальної сфери, благоустрою та освітлення  на території міста;

- реконструювати діючі об'єкти комунальної власності, що покращить  благоустрій міста, освітлення вулиць, санітарно-епідеміологічне  благополуччя, умови проживання мешканців міста.

- створити ефективний механізм залучення коштів з різних джерел на капітальне будівництво, реконструкцію, збереження та ремонт об’єктів комунальної власності.

 1. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ.


               Виконком  Сокальської  міської  ради  перераховує  відповідні  кошти  на  рахунок  підрядника  ( виконавця Програми) відповідно  до  розпису  доходів  і  видатків  місцевого  бюджету  та  згідно  з  поданою  одержувачем  заявкою  розрахунку  та  видатки, передбачені  Програмою.

               Виконавець  Програми несе  відповідальність  за  правильність  оформлення  розрахункових  документів,  достовірність  і  своєчасність  звітності  та  цільове  використання  коштів.

 

 6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ.

            Виконання Програми надасть можливість:

-  здійснення державної політики щодо капітального будівництва та реконструкції об'єктів комунальної власності;

-    зменшення експлуатаційних витрат та витрат на капітальні ремонти;

- поліпшити санітарний стан навколишнього середовища міста та створити сприятливі умови для життєдіяльності мешканців міста;

- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я мешканців міста;

- значно покращити стан благоустрою міста, водопровідно-каналізаційного господарства, утримання об'єктів  комунальної власності у належному технічному стані.

 7. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

            Програма розрахована на 2020 рік.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ.


 

            Організація виконання програми покладається на Виконавчий комітет Сокальської міської ради. Контроль за ходом реалізації програми здійснюється постійною комісією міської ради  з питань бюджету і фінансів.

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                               В. Кондратюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

до Програми капітального будівництва та реконструкції об'єктів

 комунальної власності м. Сокаля   на  2020  рік

 

 

 

 

1.Ініціатор  розроблення  Програми: Виконавчий  комітет Сокальської  міської  ради.

 

2.  Дата,  номер  і  назва  розпорядчого  документа  органу  виконавчої  влади  про  розроблення  Програми:  рішення          сесії  VІІ  скликання  Сокальської  міської  ради  від  20.12. 2019  року  №

 

3.  Розробник  Програми: Виконавчий   комітет  Сокальської  міської  ради.

 

4.  Відповідальні  виконавці  Програми: Виконавчий  комітетСокальської  міської  ради.

 

5.  Учасники  Програми: Виконавчий  комітет  Сокальської  міської  ради.

 

6.  Термін  реалізації  Програми:  2020 рік.

 

7.  Перелік  місцевих  бюджетів,  які  беруть  участь  у  виконанні  Програми:

     міський  бюджет.

 

8. Загальний  обсяг  фінансових  ресурсів,  необхідних  для  реалізації

    Програми  -    грн.

 

Міський  голова                                                       В.  Кондратюк

Додаток  до  рішення сесії

Сокальської міської ради

 від 20.12.2019 №

ПРОГРАМА

підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів

на 2020 рік

 Загальні положення, мета Програми та проблеми,

на розв’язання яких спрямована Програма

 

 

Програма підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів міського, районного та регіонального значення спрямована на реалізацію державної політики у сфері національного і духовного відродження. Актуальні проблеми у сфері культури включають:

низький рівень культури та духовності суспільства, низький рівень державного фінансування, занепад вітчизняного кінематографу, книгодрукування, мистецтва, охорона та популяризація історичних пам’яток, спекуляція питаннями мови, історії та релігії. Державна культурна політика має бути орієнтованою на  забезпечення, підтримку та розвиток традиційних українських духовних цінностей. Основні завдання держави – проводити активну політику з пропаганди зміцнення інституту сім’ї та традиційних родинних цінностей: любові, взаємоповаги, доброти. Всебічно сприяти відновленню та утвердженню цінностей солідарності, взаємодопомоги і патріотизму, проводити активну інформаційну політику з понять національного спадку (мови, звичаїв, традицій, цінностей).

 

Мета Програми- забезпечення належної організації заходів для відзначення державних та професійних свят, утвердження народних звичаїв і традицій, зміцнення суспільних та культурних зв’язків між містом Сокаль та іншими регіонами країни та зарубіжжя, популяризація історичного минулого міста Сокаль, презентація соціально-економічних та культурних досягнень міста.

 

 1. Заходи Програми


 

- Організація відзначення державних, національних, релігійних свят та свят, утверджених Указами Президента, а саме:

 • День міста Сокаля;

 • День Конституції України;

 • День прапораУкраїни;

 • День незалежності України;

 • День українського козацтва;

 • День проголошення ЗУНР;

 • Революція Гідності;

 • День пам’яті жертв голодоморів;


- Представницькі заходи.

 

 3.Фінансування програми

 

Фінансування заходів даної програми відбувається за рахунок коштів міського бюджету. Головним розпорядником бюджетних коштів є виконавчий комітет Сокальської міської ради.

Загальна сума коштів, призначених на реалізацію Програми  гривень.

 

4.Порядок використання коштів

 

               Виконавчий комітет  Сокальської  міської  ради  перераховує  відповідні  кошти  на  рахунок  підрядника  (виконавця Програми) відповідно  до  розпису  доходів  і  видатків  міськогоо  бюджету  та  згідно  з  поданою  одержувачем  заявкою  розрахунку  та  видатки, передбачені  Програмою.

               Виконавець  Програми несе  відповідальність  за  правильність  оформлення  розрахункових  документів,  достовірність  і  своєчасність  звітності  та  цільове  використання  коштів.

 

 

 1. Очікувані результати від реалізації програми.
 • популяризація і поширення якісних зразків культури і мистецтва;

 • формування національної свідомості, християнських чеснот громадян міста;

 • вільний доступ широких верств суспільства до культурних надбань, підтримка і розвиток народного мистецтва;

 • представлення міста Сокаля на міжнародному рівні.


  

 

  

            Міський голова                                                                   В. Кондратюк                                                              Додаток  до  рішення сесії

Сокальської міської ради

 від 20.12.2019 №

 

 

ПРОГРАМА

 

«РОЗРОБКИ СХЕМ ТА ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ МІСТА СОКАЛЯ

НА 2020 РІК»


 1. Мета Програми


Програма розроблення схеми планування території міста Сокаля (далі програма) забезпечить екологічну рівновагу, соціальну стабільність, національну безпеку району, значно збільшить роль територіального фактору у вирішенні стратегічних завдань соціально-економічного поступу.

В основу розроблення Схеми покладено основний містобудівний документ національного рівня – Закони України «Про Генеральну схему планування території  України» та «Про планування і забудову територій».

Мета Програми – активізація інвестиційних процесів пов"язаних з вигідним геополітичним розташуванням міста Сокаля, який є прикордонним.

У тій чи іншій формі район  співпрацює сьогодні з урядовими організаціями та органами місцевого самоврядування, громадськими інституціями та бізнесовими колами Польщі.

Основні наші зусилля направлені сьогодні на глибоке реформування економічного життя, реструктуризації виробництва, ліберізації ринку праці, створення відповідного інвестиційного середовища.

Тому, збільшення рівня залучення інвестицій в економіку міста – це пріоритетне завдання органів влади усіх рівнів і є обов"язковою умовою для забезпечення сталого розвитку території.

Реалізація схеми планування території міста забезпечить:

 

В економічній сфері – підвищення ефективності суспільного виробництва завдяки більш раціональному використанню територій, їх демографічних, природних та економічних ресурсів, межі  адміністративних утворень;

В соціальній сфері – створення та підтримання повноцінного середовища, усунення суттєвих регіональних відмінностей в умовах життя, забезпечення рівно доступності всіх громадян до закладів соціально-культурного обслуговування та інших ресурсів людського розвитку, охорону та раціональне використання історико-культурної спадщини;

В екологічній сфері – охорону та збагачення довкілля, раціональне природокористування, забезпечення техногенно-екологічної безпеки, шляхом, зокрема, обґрунтування екологічно-припустимих рівнів та режимів використання території.

 

 1. Обгрунтуваня необхідності розроблення Програми


Сьогодні мають місце диспропорції в територіальному розподілі інвестицій, результатом чого є нерівномірний соціально-економічний розвиток території міста. Рівень інвестиційної активності не відповідає економічним можливостям та потенціалу природних ресурсів міста.

При прийнятті рішення щодо реалізації інвестиційних проектів, повʼязаних з будівництвом чи впровадженням нових виробництв, насамперед буде розглядатися економічна доцільність, відповідність розміщення даного об"єкта відповідній схемі планування території, основні напрями оптимального сталого розвитку населеного пункту.

На сьогодні обсяги та структура залучених інвестицій лише частково вирішують завдання оновлення районної технологічної бази, не завжди відповідають інтересам інноваційного розвитку району.

Найбільш негативний вплив на діяльність інвесторів – це відсутність відкритого та прозорого планування території, яке має чинники повʼязані з громіздкою системою оформлення документів на землю. Погоджень, експертиз. Дозвільних документів:

 • розбудови транспортної інфраструктури у загальній схемі планування території;

 • водо-, електро-, газопостачання., водовідведення, санітарної очистки, інженерної підготовки територій;

 • залучення коштів інвесторів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів;

 • інші проблеми, пов"язані із скороченням термінів прийняття рішень для реалізації інвестиційних проектів.
 1. Завдання Програми


Схема планування території визначить принципові засади планування, забудови та іншого використання відповідних територій міста Сокаля та їх окремих частих. Забезпечить підготовку земельних ділянок та інвестиційно привабливих територій і комплексів для потенційних інвесторів на основі планування територій для організації комплексної забудови і максимально ефективного та оптимального використання усієї наявної інфраструктури, технічних та соціально-економічних можливостей. Головними інвестиційними пріоритетами для міста є створення сприятливих умов для залучення інвестицій.

 

 1. Загальний обсяг фінансування Програми


На виконання Програми в місцевому бюджеті передбачається на 2020 рік кошти у розмірі    грн.

 

 1. Етапи виконання Програми


       Програма виконується протягом 2020 року.

 

 1. Відповідальний виконавець Програми


       Відповідальним виконавцем Програми є виконавчий комітет Сокальської міської ради.

 

 1. Очікуванні результати виконання Програми


У результаті реалізації Програми створюватимуться сприятливі умови для розвитку території міста соколя, підвищиться роль містобудівної документації. Схема планування території міста встановлює державні та регіональні пріоритети щодо раціональних видів використання території. Це має забезпечити формування вихідної бази для екологічно та соціально зорієнтованого прогнозування розбудови міста, вдосконалення її галузевих і територіальних пропорцій, реалізації державної регіональної політики, забезпечення сталого розвитку населених пунктів, розбудови мережі об"єктів природно-заповідного фонду, зон масового відпочинку, визначення проблемних реалів, завдань та механізмів їх розвитку, обґрунтування змісту та черговості необхідних заходів щодо екологічної реабілітації територій, розміщення та проектування об"єктів міжнародної та загальнодержавної інженерно-транспортної інфраструктури тощо.

 

 1. Контроль за виконанням Програми


Контроль за виконанням Програми здійснює постійна депутатська комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міста та міська рада.

 

 

 

 

 

            Міський голова                                                                 Вадим Кондратюк

 

 

                                                          ОБГРУНТУВАННЯ

    до  Програми  розроблення  схем та проектних рішень  міста  Сокаля на  2020 рік

 

 

 

                 Виконання  Програми  забезпечить  формування  вихідної  бази для екологічно  та  соціально  зорієнтованого  прогнозування,  розбудови  економіки  міста,  вдосконалення  її  галузевих  і  територіальних  пропорцій,  реалізації  державної  регіональної  політики, забезпечення  фонду,  зон  масового  відпочинку,  визначення  проблемних  реалів,  завдань  та  механізмів  їх  розвитку,  обґрунтування  змісту  та  черговості  необхідних  заходів  щодо  екологічної  реабілітації  території,  розміщення  та  проектування  об’єктів  міжнародної  та  загальнодержавної  інженерно – транспортної  інфраструктури  тощо.

 

            З  цією  метою  передбачено  кошти  на  фінансування  даної  Програми  в  сумі   100000грн.

 

 

 

 

                 Міський  голова                                                 Вадим  Кондратюк

Додаток  до  рішення сесії

Сокальської міської ради

 від 20.12.2020 №

ПРОГРАМА

 

«ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ТА ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ УСТАНОВ МІСТА СОКАЛЯ

НА 2020 РІК»

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.


            Поліпшення якості дошкільної освіти є необхідною умовою для розвитку особистості. В  Україні  забезпечено  правове  регулювання  питань  функціонування  системи  освіти,  всіх  її  рівнів  і  підсистем,  діяльності  навчальних  закладів  різних  типів  і  форм  власності,  організації  різних  форм  навчання. Останніми  роками  вдосконалено  законодавство  України  стосовно  дошкільної  і  загальної  середньої  освіти, зокрема, запроваджено  обов’язковість  дошкільної  освіти  для  дітей  старшого  дошкільного  віку, затверджено  нові  державні  стандарти  дошкільної  та  загальної  середньої  освіти:  Положення  про  освітній  округ, Положення  про  загальноосвітній  навчальний  заклад, Порядок  організації  інклюзивного  навчання  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах,  Положення  про  дистанційне  навчання,  Концепцію  літературної  освіти, Концепцію  розвитку  інклюзивної  освіти  тощо.

            У непростих демографічних і соціально-економічних умовах  здійснюється  модернізація  мережі  навчальних  закладів  з  метою  більш  ефективного  використання  їх  матеріально-технічних, кадрових, фінансових, управлінських  ресурсів  для  забезпечення доступності  та  якості  освіти. В м. Сокалі  проживає  22000  жителів.  В місті  працює  лише 5 дошкільних  навчальних  закладів,  які  не  охоплюють  усіх  дошкільнят.

      Разом з тим, існують проблеми пов’язані з матеріально – технічним забезпеченням дошкільних закладів, які стримують процес вдосконалення навчально – виховного процесу в дошкільних закладах.

            Причинами виникнення проблеми є:

 - обмежене фінансування дошкільної освіти, що унеможливлює  модернізацію матеріально-технічної бази;

 - незадовільний стан матеріально-технічного  забезпечення.

           На розв’язання таких проблем направлена програма фінансовоїх підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази дитячих дошкільних установ на території Сокальської міської ради  (далі – Програма).

 

2. МЕТА ПРОГРАМИ.

     Метою  Програми  є  зміцнення  матеріально-технічної  бази дитячих дошкільних  установ  м. Сокаля, поліпшення умов організації повноцінного навчального процесу в дошкільних навчальних закладах. Капітальний  ремонт приміщень  дасть змогу поліпшення умов експлуатації та збереження будівлі ясла-садків комбінованого  типу у  належному  стані, забезпечення  санітарно-гігієнічних  та  естетичних  вимог  до  утримання  будівлі і  прилеглої  до  неї  території,  створення  безпечних  умов навчання,  виховання  та життєдіяльності  у  закладах,  створення  комфортних  умов  для  учасників  навчально-виховного  процесу  шляхом  проведення  реконструкції  фасаду  приміщень  та  заміни  вхідних  дверей  дошкільних  навчальних  закладів.

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ.
         Основними завданнями Програми є:

-  збереження та подальше зміцнення матеріально – технічної бази дошкільних                                                                 навчальних закладів;

 • проведення  капітального  ремонту  будівлі,  приміщень, заміна  вікон,  заміна  вхідних  дверей  ясла-садків  комбінованого  типу  м. Сокаля;

 • поліпшення  умов  експлуатації  та  збереження  будівель  у  належному  стані;

 • забезпечення  санітарно-гігієнічних,  інженерно-технічних  та  естетичних  вимог  до  утримання  будівлі  і  прилеглої  до  неї  території;

 • створення  безпечних  умов навчання та праці.
 4. ФІНАНСУВАННЯ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ.               Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел  не заборонених законодавством.

               Головним  розпорядником  бюджетних  коштів  на  реалізацію Програми  є  виконавчий  комітет  Сокальської  міської  ради.

              Загальний  обсяг  коштів,  передбачених  на  виконання  цієї програми, складає    грн.

 

 1. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ.


 

               Виконавчий комітет  Сокальської  міської  ради  перераховує  відповідні  кошти  на  рахунок  підрядника  ( виконавця Програми) відповідно  до  розпису  доходів  і  видатків  місцевого  бюджету  та  згідно  з  поданою  одержувачем  заявкою  розрахунку  та  видатки, передбачені  Програмою.

               Виконавець  Програми несе  відповідальність  за  правильність  оформлення  розрахункових  документів,  достовірність  і  своєчасність  звітності  та  цільове  використання  коштів. 6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ.

 

                     Виконання Програми надасть можливість:

- збереження та подальшого зміцнення матеріально – технічної бази дошкільних                                                                навчальних закладів;

 - створення комфортних та безпечних умов для усіх учасників навчально-виховного процесу, які перебувають в дошкільному  закладі;

- зниження витрат паливно-енергетичних ресурсів, що сприятиме економії  бюджетних коштів;

- забезпечення сталого температурного режиму в приміщенні, що знизить рівень захворюваності  серед дошкільнят;

- поліпшення умов експлуатації та збереження будівлі у належному стані,   забезпечення санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та естетичних вимог до утримання будівлі;

      - підвищення довіри громади до співпраці з владою у вирішенні проблем.                         7. ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ РОЗВЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ.

1.  Збереження та підтримки мережі дошкільних навчальних закладів на території міської ради.

2.   Провести комплекс енергозберігаючих заходів по утепленню фасаду, заміні вікон, поліпшити умови експлуатації та утримання будівлі дошкільних навчальних закладів, забезпечити належний стан даху, його безпечну експлуатацію та збереження.

3. Забезпечити проведення ремонтних робіт по утриманню технологічного обладнання, приміщень та елементів благоустрою.

4.  Забезпечити відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних вимог безпечні умови для навчання та життєдіяльності дітей в закладі.

5.  Підвищення ефективності роботи з батьками, забезпечити залучення до управління дошкільними закладами батьків та громадських активістів, сприяти об’єднанню їх зусиль на загальному рівні.

6. Забезпечити поновлення матеріально – технічної бази дошкільних закладів технологічним обладнанням, оргтехнікою, посудом, постільною білизною. 8. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.            Програма розрахована на 2020 рік.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ.


 

            Організація виконання програми покладається на Виконавчий комітет Сокальської міської ради. Контроль за ходом реалізації програми здійснюється постійною комісією міської ради  з питань економіки та бюджету.

 

Міський голова                                                 Вадим КОНДРАТЮК

 

                                                                  Додаток  до  рішення сесії

Сокальської міської ради

 від 20.12.2019 №

ПРОГРАМА

 

             « СПОРТ   ДЛЯ  ВСІХ  В  МІСТІ   СОКАЛІ

                                      НА   2020 рік»

 

                                                              І. Вступ

           

Програма розроблена на  підставі  Закони України:

 • «Про фізичну культуру і спорт»;

 • «Про реабілітацію інвалідів в Україні»;


Укази Президента України:


 •  «Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту» від 19.07.2006 № 667/2006,

 • «Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні» від 21.07.2008     № 640/2008;


Постанови Кабінету Міністрів України:

- «Про утворення центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» від 18.01.2003 № 49;

Постанова Верховної Ради України:

- «Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з розвитку фізичної культури і спорту» від 17.11.2006 № 372-V;

 

            Незважаючи на позитивні зміни у розвитку фізичної культури і спорту, показники фізичного стану мешканців міста Сокаля залишаються на недостатньому рівні.

Досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, поліпшення стану здоров’я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації населення.

Недостатній рівень охвату населення оздоровчими послугами за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення.

            Особливе занепокоєння викликає стан здоров’я дітей та підлітків. Як і раніше, значна їх кількість має суттєві відхилення у здоров’ї. Прогресують у підростаючого покоління хронічні ревматичні хвороби серця, неврози, артрити, сколіози, ожиріння тощо.

            Продовжується розповсюдження шкідливих звичок – алкоголізму, паління, наркоманії.

            Не відбулось підвищення масовості занять плаванням. Багато школярів взагалі не вміють плавати.

            На більшості підприємств, установ і організацій м. Сокаля спостерігається недооцінка ролі фізичної культури і спорту у вирішенні важливих соціально – економічних завдань, яка розглядається як елемент дозвілля. Фінансування фізкультурно-спортивної роботи зведене до мінімуму.      

            Потрібне вдосконалення системи пропаганди фізичної культури і спорту серед широких верств населення через засоби масової інформації та вуличної зовнішньої реклами.

           

ІІ. Мета Програми

 

Метою програми є створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою, задоволення потреб населення у фізкультурно-спортивних послугах за місцем проживання та відпочинку. Пропаганди ведення здорового способу життя та впровадження відповідних принципів та ідеалів.                                                                               ІІІ. Фінансування                       Фінансування   заходів  здійснюється  на  рахунок  коштів  місцевого бюджету. Головним  розпорядником  коштів  є Виконавчий комітет Сокальської міської ради.Загальна  сума  коштів  призначених  на  реалізацію  програми  складає  грн.

 

IV. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

            Основними завданнями Програми є:


- реалізація на місцевому рівні державної політики та програм з питань розвитку фізичної культури;- організація та проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку населення в поєднанні масових та індивідуальних її форм;- проведення на місцевому рівні просвітницької роботи з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту з метою формування у населення потреб рухової активності;- утримання та  забезпечення належного функціонування  фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд за місцем проживання та відпочинку населення і створення умов для занять фізичною культурою та спортом;

- організація та проведення місцевих конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят.     

            Виконання Програми дасть змогу:               

            - запровадити доступні, якісні та різноманітні форми спортивних та оздоровчих послуг для різних груп населення;

            - збільшити кількість населення, яке займається фізичною культурою і спортом під час проведення активного дозвілля та забезпечити здоровий спосіб життя.        

 

IV. Організація управління та контролю

 

Відповідальним виконавцем Програми є КП «Сокальський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», який інформує Сокальську міську раду про хід її виконання.

Раз на рік відповідальний виконавець Програми надає  Сокальській міській раді звіт про виконання Програми.

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на постійну комісію міської ради з соціальних питань.

 

 

 

 

 

   Міський  голова                                                       В. Кондратюк

 

 

                                                            ОБГРУНТУВАННЯ

                               до  Програми  " Спорт  для  всіх"  в  місті Сокалі  на  2020 рік

 

 

 

 

Виконання Програми дозволить вирішити наступні питання:

Економічні:

- зменшення бюджетних витрат, пов'язаних з тимчасовою непрацездатністю, лікування та перебування у стаціонарних закладах охорони здоров'я, з подальшим спрямуванням вивільнених коштів на соціальні потреби;

          - підвищення якості трудових ресурсів засобами фізичної культури і спорту, посилення здатності працюючих адаптуватися до зростаючих вимог сучасного виробництва.

Соціальні:

            - запровадження доступних, якісних та різноманітних форм спортивних, оздоровчих та реабілітаційних послуг для широких верств населення;

            - створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою і спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;       

            - поліпшення умов для реалізації творчого потенціалу різних верств населення, особливо молоді, спрямування їх на духовне та фізичне встановлення і самовдосконалення засобами фізичної культури і спорту.

                      З  цією  метою  передбачено  кошти  на  фінансування  даної Програми  в  сумі 

   грн.

 

 

 

Міський  голова                                                            В.  Кондратюк