ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XLV

Скликання:

VII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

45-14

Дата реєстрації:

03.10.2019

Проголосовано:

11.10.2019 12:27:00

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  16
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  11

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 45-14


СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХLV сесія VIІ скликання

РІШЕННЯ

        

11.10.2019    м. Сокаль    №

        

Про затвердження програми розвитку надання адміністративних послуг Сокальським районним відділом Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області на 2019 рік                Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення права громадян на отримання якісних, своєчасних адміністративних послуг, міська рада

В И Р І Ш И Л А :1.    Затвердити програму розвитку надання адміністративних послуг Сокальським районним відділом Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області на 2019 рік, що додається.

2.    Фінансово-господарському відділу міської ради за наявності бюджетних призначень забезпечити реалізацію зазначеної Програми.

3.    Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію міської ради з питань законності. 

Міський голова                                                                               Вадим КОНДРАТЮК  
Додаток

до рішення Сокальської міської ради від 11.10.2019 року №

 

ПРОГРАМА

розвитку надання адміністративних послуг

Сокальським районним відділом Головного управління

Державної міграційної служби України у Львівській

області на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ


1. Розробники Програми: Сокальський районний відділ Головного управління Державної міграційної служби України
у Львівській області  
2. Термін реалізації Програми: 2019 рік
3. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього 198 000 грн.
  у тому числі:    
3.1. коштів міського бюджету 198 000 грн.  
3.2. коштів інших джерел     

2. НОРМА ТИВНО — ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програму розвитку надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції, документування громадян району паспортом громадянина України і вигляді пластикової ID - картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон Сокальським районним відділом Головного управління Державної міграційної служби України в Львівській області на 2019 рік (далі — Програма) розроблено на виконання Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції та повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 360, з метою реалізації державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній міграції (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, Бюджетного кодексу України.

3.ОБГРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ

На Державну міграційну службу України та її територіальні підрозділи покладено повноваження щодо виконання завдань та заходів у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб.

Програма покликана стимулювати наповнення місцевого бюджету та забезпечення права на отримання якісних, своєчасних адміністративних послуг.

Програмою передбачається реалізація комплексу заходів, які сприятимуть покращенню роботи служби, надання адміністративних послуг на території м. Сокаля та Сокальського району. Програма визначає основну стратегію вирішення завдань, що поставлені перед службою.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ,


НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

На даний час Сокальський районний відділ Державної міграційної служби України у Львівській області, який надає відповідні адміністративні послуги мешканцям м. Сокаля, та Сокальського району, розміщений в орендованому приміщенні на околиці м. Сокаль по вул. Семенюка, 2.

Адміністративні послуги для мешканців м. Сокаля та Сокальського району з питань видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон та паспортів громадянина України у вигляді ID - картки та надання інших адміністративних послуг за вищевказаною адресою, приміщення якого немає відповідних належних умов (відсутність ремонту вхідних сходів, старі та знищені вікна тощо), що впливає на якість надання вищевказаних адміністративних послуг.

Тому, Сокальський районний відділ Державної міграційної служби України у Львівській області, приміщення якого перебуває на балансі Сокальської міської ради, Львівській області потребує ремонту вхідних сходів та заміни вікон, оскільки наявні вікна старі та знищені.

Державна міграційна служба України є новоствореним центральним органом виконавчої влади та фінансується з державного бюджету. Незважаючи на бажання допомогти мешканцям м. Сокаля та Сокальського району, Головне управління ДМС України у Львівській області у зв'язку з обмеженим фінансуванням не в змозі профінансувати ремонт вхідних сходів приміщення та замінити вікна для Сокальського районного відділу Державної міграційної служби України у Львівській області, тому зважаючи на успішну практику органів місцевого самоврядування багатьох інших міст та районів щодо покращення роботи підрозділів ДМС України потрібно залучати кошти місцевого бюджету. В 2018 році в місцевий бюджет від надання адміністративних послуг громадянам ТУ ДМС України у Львівській перераховано кошти в сумі 3 326 848,96грн. адміністративного збору, а в першому півріччі 2019 року перераховано — 1 253 155,00грн. Прошу Вас підтримати надану мною програму та виділити кошти в приблизній сумі 198 000 гривень для проведення ремонту вхідних сходів вищевказаного приміщення, та заміни вікон у приміщені.

 1. МЕТА ПРОГРАМИ ТА ШЛЯХИ її ВИКОНАННЯ


Головною метою Програми є розв’язання вже існуючих та запобігання виникненню нових проблем реалізації державної політики у сфері міграції на території м. Сокаля та Сокальського району, а також вжиття заходів спрямованих на збільшення дохідної частини місцевого бюджету.

Програмою визначено напрями діяльності, що забезпечують її реалізацію в межах коштів, виділених на цю мету.

Основним завданням програми є забезпечення належних умов надання адміністративних послуг населенню, відповідно до вимог міжнародних стандартів. Вдосконалення та забезпечення належного рівня майном.

 1. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ


Покращення роботи Сокальського районного відділу Державної міграційної служби України у Львівській області з надання адміністративних послуг на території м. Сокаля та Сокальського району.

Забезпечення належних умов надання адміністративних послуг населенню м. Сокаля та Сокальського району, відповідно до чинного законодавства України та вимог міжнародних стандартів.

 1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬ ТА ТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ


Забезпечення громадян якісним та оперативним наданням адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, запобігання виникненню нових проблем реалізації державної політики у сфері міграції, покращення умов для надання населенню м. Сокаля та Сокальського району консультативних та адміністративних послуг.


 1. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ


Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється із загального фонду міського бюджету на 2019 рік.

Орієнтовні обсяги фінансових витрат на організацію та проведення заходів наведено у таблиці.

Фінансування Програми здійснюється шляхом передачі субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


До Програми може бути внесені зміни та доповнення при уточненні місцевого бюджету.


 1. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання

програми
Усього витрат на виконання програми
2019 рік
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 198 тис. грн. 198 тис. грн.
міський бюджет 198 тис. грн. 198 тис. грн.
інші кошти

 
   

 

11. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
з/п
Назва заходу Орієнтовний обсяг витрат (грн.)
  Протягом 2019 року  
1 Фінансування робіт по ремонту вхідних сходів         по

вул. Семенюка,2 в м. Сокалі та заміна вікон у приміщені Сокальського районного відділу Державної міграційної служби України у Львівській області
198000,00
Всього на виконання Програми 198000,00                                                          

Секретар ради                                                                                   Ігор СИДОР