ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XLI

Скликання:

VII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

41-6

Дата реєстрації:

27.08.2019

Проголосовано:

29.08.2019 11:34:00

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  15
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  12

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 41-6СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІXXХХІ сесія VIІ скликання

РІШЕННЯ.08.2019 м. Сокаль №Про затвердження Програми фінансової

підтримки комунального підприємства МКП

«Сокальводоканал» на 2019 рікВідповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши клопотання директора МКП «Сокальводоканал» щодо поліпшення фінансового стану комунального підприємства, міська рада:В И Р І Ш И Л А:1. Затвердити Програму фінансової підтримки МКП «Сокальводоканал» на 2019 рік (далі – Програма), що додається.

2. Фінансово-господарському відділу міської ради при наявності коштів місцевого бюджету передбачити кошти на реалізацію зазначеної Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Марчука С.М.Міський голова                            Вадим КОНДРАТЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Сокальської міської ради

від «


ПРОГРАМА

фінансової підтримки комунального підприємства

МКП «Сокальводоканал»


на 2019 рік1. Паспорт

Програми  фінансової підтримки комунального підприємства

МКП «Сокальводоканал»

 


1 Ініціатор розроблення Програми МКП «Сокальводоканал»
2 Розробник Програми МКП «Сокальводоканал»
3 Співрозробник Програми Постійна депутатська комісія з питань комунального господарства
4 Відповідальний виконавець Програми МКП «Сокальводоканал»
5 Термін реалізації Програми 2019 рік
6 Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні Програми Міський бюджет
7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми за кошти міського бюджету 90 000 грн.

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

     Сфера дії даної Програми охоплює Сокальське міське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства , діяльність якого спрямована на забезпечення потреб м. Сокаль у водопостачанні та водовідведенні, надає послуги населенню та іншим споживачам.

     Комунальне господарство, а особливо водопостачання є однією з найважливіших сфер діяльності від ефективності роботи якої залежить життєдіяльність міста.

Видатки підприємства зростають за рахунок постійного збільшення вартості енергоносіїв; підвищення рівня мінімальної заробітної плати та одночасно видатків для фондів соцстрахування, збільшення цін на матеріали та обладнання, які необхідні для ремонту, утримання та експлуатації

свердловин і мереж та інших витрат.

     З метою надання  належним чином послуг з водопостачання та водовідведення, проведення розрахунків за електричну енергію, недопущення соціальної напруги серед населення, МКП «Сокальводоканал» потребує фінансової  підтримки з міського бюджету.

     Саме на вирішення цих проблем і спрямована Програма.

 

3. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення належного надання населенню послуг з централізованого водопостачання та водовідведення та забезпечення стабільності роботи комунального підприємства.

 

4. Завдання та напрями виконання Програми

Виконання завдань Програми здійснюється за такими основними напрямками:

 1. Своєчасна оплата щомісячного платежу за спожиту електричну енергію.

 2. Організація надання послуг населенню, бюджетним установам та іншим споживачам.

 3. Забезпечення беззбиткового, безперебійного функціонування МКП «Сокальводоканал».


 

5. Джерела та обсяги фінансування Програми

5.1. Ресурсне забезпечення Програми фінансової підтримки комунального підприємства м. Сокаль на 2019 рік.

№ п/п Назва підприємства Обсяг коштів на виконання Програми на 2019 рік

(тис. грн.)
Цільове призначення
1 МКП «Сокальводоканал» 90000 грн. Придбання глибинного насоса
  Обсяг ресурсів, усього: 90000 грн.  

 

5.2. Головним розпорядником коштів за Програмою виступає Сокальська міська рада. Одержувачем коштів є  МКП «Сокальводоканал».

 

6. Порядок використання коштів міського бюджету, передбачених на реалізацію Програми

     6.1. Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів надається на безповоротній основі МКП «Сокальводоканалу», засновником якого є Сокальська міська рада. Фінансова підтримка надається виключно в межах бюджетних призначень за цією Програмою, та в межах надходжень до міського бюджету.

     6.2. Підставою для надання фінансової підтримки є наявність обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем фінансової підтримки, та погодженого відповідальним відділом міської ради та заступником міського голови відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків.

7. Очікувані результати від реалізації Програми

Виконання Програми дозволить:

     1.Створити умови для стабільної роботи комунального підприємства при наданні послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

     2.Забезпечити своєчасні розрахунки комунального підприємства за спожиту електричну енергію.

 

8. Координація та контроль за виконанням Програми

     Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює  фінансово-господарський відділ Сокальської  міської ради.

     Відповідальний виконавець Програми щомісячно до 15 числа місяця наступного за звітний періодом, надає до Фінансово-господарського відділу міської ради звіти про хід виконання Програми.

     Головний розпорядник коштів міського бюджету проводить аналіз результатів фінансово-господарської діяльності МКП «Сокальводоканал», як отримувача фінансової підтримки стану та ефективності використання бюджетних коштів на надання фінансової підтримки та подає звіт про виконання Програми на розгляд постійній депутатській комісії.

 

 

 

Секретар ради                                                                         Ігор Сидор