ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXXIX

Скликання:

VII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

39-15

Дата реєстрації:

18.06.2019

Проголосовано:

26.06.2019 10:42:00

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  16
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  11

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 39-15


 
СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXХIХ сесія VIІ скликання

РІШЕННЯ

        

.06.2019    м. Сокаль     №

        

Про встановлення збору за місця для 

паркування транспортних засобів

на території м. Сокаль         Керуючись статтями 143, 144 Конституції України та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 2681 Податкового Кодексу України зі змінами та доповненнями,п.24 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, сприяння соціально-економічного розвитку територіальної громади м. Сокаль, міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити на території міста Сокаль з 1 січня 2020 року  збір за місця для паркування транспортних засобів. 2. Затвердити Положення про порядок справляння збору за місця для паркування транспортних засобів (додаток 1).3. Затвердити Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів в місті Сокаль та ставки збору  (додаток №2).3.Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації та на сайті Сокальської міської ради.4.Дане  рішення довести  до  Сокальського  відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області та фінансового управління Сокальської районної державної адміністрації.5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з  питань економіки та бюджету. Міський голова                                                               Вадим КОНДРАТЮК

 

 

 

 

 

 Додаток 1

до рішення Сокальської міської ради

від .06.2019 №                                       ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок справляння збору за місця для паркування транспортних засобів

І. Загальні положення 

1.1. Положення про порядок справляння збору за місця для паркування транспортних засобів (далі – Положення) визначає механізм справляння, розміри, порядок обчислення та сплати до міського бюджету збору за місця для паркування транспортних засобів (далі – збір). 

1.2. Положення розроблено відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України від 21.05.1997р. № 290/97 «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 266 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI, ст. 30 Закону України вiд 21.03.1991р. №875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 року № 1342. 

1.3. Для цілей Положення наведені терміни вживаються в наступному значенні: 

- майданчики для платного паркування - площа території (землі), що належить на правах власності територіальній громаді або державі, на якій відповідно до рішення міської ради здійснюється платне паркування транспортних засобів;

- спеціально відведені автостоянки - площа території (землі), що належить на правах власності територіальній громаді або державі, яка визначається міською радою із встановленням правил щодо відповідальності за збереження транспортного засобу. До спеціально відведених автостоянок належать комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету з метою здійснення організації паркування транспортних засобів. Не належать до спеціально відведених автостоянок гаражі, автостоянки, власники або користувачі яких є платниками земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, а також земельні ділянки, що належать до прибудинкових територій; 

- спеціально відведені місця для паркування транспортних засобів – майданчики для платного паркування та спеціально відведені автостоянки; 

- місце для паркування транспортних засобів – відведене (розмічене) місце для паркування одного транспортного засобу; 

ІІ. Платники збору 

2.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням міської ради: 

1.    організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках. 

2.    провадять діяльність із внутрішнього перевезення пасажирів на таксі. 2.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці на території Сокальської міської ради, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в Сокальській ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області. 

ІІІ. Об’єкт та база оподаткування 

3.1. Об’єктом оподаткування збору є земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

3.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету. У випадку відсутності даних щодо площ земельної ділянки, база оподаткування вираховується платником розрахунково, виходячи із розміру одного місця для паркування транспортних засобів 12 квадратних метрів;

ІV. Ставки збору

4.1. Ставка збору встановлюється за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, для автомобілів таксі у розмірі 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року , для інших суб’єктів у розмірі 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

V. Порядок обчислення, сплати та строки сплати збору 

5.1. Сума збору, яка підлягає сплаті за податковий (звітний) квартал і відображається в податковій декларації, розраховується за формулою: 

P = S * C * D,

де Р – сума збору;

S - площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа земельної ділянки під комунальними гаражами, стоянками, паркінгами (будівлями, спорудами, їх частинами), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для паркування легкових автомобілів відповідно до статті 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». 

С - ставка збору, яка встановлюється у розмірі 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року; 

D - сумарна кількість днів за податковий (звітний) квартал, впродовж яких проводиться діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів.

5.2. Сума збору розраховується окремо за кожним спеціально відведеним місцем для паркування транспортних засобів. 

5.3. Базовим податковим (звітним) періодом сплати збору є календарний квартал.

5.4. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об'єкта оподаткування.

5.5. Податкові декларації подаються (у тому числі у разі сплати квартальних авансових внесків) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

5.6. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки 

VІ. Організація зон паркування транспортних засобів 

6.1. Спеціально відведені місця для паркування транспортних засобів призначені для тимчасової стоянки транспортного засобу зі стягненням плати за час паркування без відповідальності за збереження транспортного засобу або з такою відповідальністю. 

6.2. Організація спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів на території Сокальської  міської ради здійснюється замовником за власною ініціативою чи за поданням суб’єктів господарювання за попереднім погодженням з уповноваженими органами. 

6.3. Замовник (Сокальська міська рада): 

6.3.1 затверджує перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів; 

6.3.2 веде реєстр зон паркування транспортних засобів, за необхідності вносить до нього зміни і доповнення; 

6.3.3 визначає суб’єктів господарювання, які організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та з якими укладаються договори на експлуатацію зон паркування;

6.3.4 у разі змін і доповнень до реєстрів зон паркування впродовж п’яти днів надає відповідну інформацію до Сокальського  відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області. 

6.4. Суб’єкт господарювання після підписання договору на експлуатацію зон паркування зобов’язаний: 

6.4.1 обладнати зону паркування і місця паркування: 

- дорожніми знаками і дорожньою розміткою, відповідно до Правил дорожнього руху, 

- спеціальними технічними пристроями (огорожею, в’їзними і виїзними бар’єрами, шлагбаумами, приміщеннями для охоронців і т. п.) за необхідності,

- інформаційним стендом (табличкою), розташованим на видному місці, який містить інформацію про суб’єкта господарювання (назва/ПІП фізичної особи-підприємця, адреса, телефон керівника, особа, яка приймає претензії), схему паркувальної зони, перелік осіб, які мають право на безоплатне паркування легкових автомобілів відповідно до статті 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», режим роботи; 

- підготувати працівників, які обслуговують зону паркування, забезпечити їх нагрудними знаками і посвідченнями встановленого зразка на підставі Наказу Міністерства житло комунгоспу № 429 від 01.12.2010 року та контролювати виконання ними своїх обов'язків з обслуговування паркування;

6.4.3 забезпечити працівників, які обслуговують зону паркування, реєстраторами розрахункових операцій або квитанціями встановленого зразка – бланками суворої звітності, оформленими відповідно до чинного законодавства, для видачі їх водіям автотранспортних засобів для паркування;

6.4.4 проводити роз’яснювальну роботу і вживати заходи, що попереджають недопущення утворення стихійної торгівлі в межах паркувальної зони;

6.4.5 виконувати функції контролю повноти і своєчасності оплати водіями послуг паркування і збору за місця для паркування транспортних засобів; 

6.4.6 своєчасно надавати до органів державної податкової служби розрахунок збору за місця для паркування транспортних засобів і в повному обсязі перераховувати його до бюджету міста на засадах, визначених даним Положенням. 

6.5. У разі організації спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів (майданчиків для платного паркування) поруч з ринками, торговими центрами тощо такі суб’єкти господарювання за рішенням міської ради можуть організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів. 

6.6. Виконавчий комітет міської ради забезпечує розробку паспортів спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, в яких зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи, а також інша інформація (за необхідності). У випадках, передбачених законодавством, такі паспорти погоджуються уповноваженим органами.

6.7. Власники спеціально обладнаних чи відведених майданчиків для паркування забезпечують виділення та облаштування в межах майданчиків місць для безоплатного паркування легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їхніх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату, а також для безоплатного паркування транспортних засобів, що належать підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення і перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату. Кількість місць для безоплатного паркування становить не менше 10 відсотків загальної кількості місць на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування, але не менш як для одного транспортного засобу з позначенням цих місць дорожніми знаками та відповідною розміткою.

6.8. Паркування на спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів та зберігання транспортних засобів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух», Постанов Кабінету Міністрів України «Про Правила дорожнього руху», «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів», «Про затвердження Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках» тощо. 

6.9. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням міської ради. VІІ. Відповідальність платників збору 

7.1. Платники збору несуть відповідальність за правильність визначення суми збору, що підлягає сплаті до бюджету, повноту і своєчасність перерахування збору до бюджету та своєчасність подання податкових декларацій по платежу в порядку, визначеному Податковим кодексом України. 

VІІІ. Контроль за справлянням збору 

8.1. Контроль за своєчасність подання податкових декларацій, правильністю обчислення суми збору, повнотою і своєчасністю його сплати до місцевого бюджету здійснює Сокальське  відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області.Секретар ради             Ігор СИДОР

Додаток №2

 до рішення сесії Сокальської міської ради

від .06.2019 №                                        

 

 

 
 

п/п
Місцезнаходження земельної ділянки Загальна площа, м2 В тому числі площа, яка відведена для безоплатного паркування згідно вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» Кількість місць для паркування транспортних засобів,

 

од.
Площа ділянки паркування, м2 Ставка збору

( % до мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 01.01.2018р.)
Технічне облаштування
1. вул. Тартаківська  ( біля  будинку  № 5 ) 74 12 5     Встановлені відповідні дорожні знаки та інформаційні таблички, нанесена дорожня розмітка
12 0,075
2. вул. Шептицького  ( від  вул. Міцькевича  до  вул. Св.Володимира ). 168 24 12 12 0,075
12 0,075
12 0,075
24 0,075
3. вул. Міцкевича ( біля держ. казначейства ). 72 12 5 12 0,075
4. Перехрестя  вулиць  Тартаківська  і  Шашкевича ( початок  вул. Л.Українки ). 144 12 11 12 0,075

 

 

 

 

      Секретар ради                                                               Ігор СИДОР