РІШЕННЯ № 839

"Про  затвердження  Плану  соціально – економічного розвитку  м. Сокаля   на  2020  рік"              

СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XLVІІ сесія VIІ скликання
РІШЕННЯ
        
21.12.2019    м. Сокаль    №839
        
"Про  затвердження  Плану  соціально – економічного розвитку  м. Сокаля  
на  2020  рік"        
     

                Відповідно  до  статті 143 Конституції  України, на  підставі  пункту 16  статті 43 Закону  України   « Про  місцеве  самоврядування в  Україні», сесія  міської   ради  , -

В И Р І Ш И Л А  :
1.    Затвердити  План  соціально – економічного  розвитку міста  Сокаля  на  2020 рік (додється).

2.    Міському  голові  інформувати  міську  раду  про  хід  виконання  цього  Плану  один  раз  в  півріччя.

3.    Передати функції ”Замовника” робіт по реалізації плану соціально – економічного  розвитку КП ”Сокальжитлокомунсервіс”, КП «Сокальтеплокомуненерго» та КП  ”Сокальводоканал” в частині об’єктів, що перебувають на балансі підприємств, які являються комунальними підприємствами територіальної громади міста Сокаля.

4.    Зобов’язати КП ”Сокальжитлокомунсервіс””, КП «Сокальтеплокомуненерго»  та КП  ”Сокальводоканал”  погоджувати у встановленому законом порядку договора підряду та кошторисну документацію по реалізації плану соціально – економічного  розвитку в частині об’єктів, що перебувають на балансі підприємств.

5.    Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійні  депутатські  комісії  міської  ради.


Міський голова                                            Вадим КОНДРАТЮК
 
Додаток до рішення від 21.12.2019р. №839
 
  План соціально-економічного розвитку м.Сокаль на 2020 рік  
Видатки Сума, грн
Утилізація відходів (спецфонд) 142 500
Спорт для всіх 588 990
Управління 8 301 200
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 10 000
Благоустрій 4 482 270
Кап.ремонт тротуару по в.Шептицького 30-36 166 720
Кап.ремонт тротуару по в.Героїв УПА - в. Тартаківська 116 120
Кап.ремонт тротуару по Шашкевича-перехрестя в.Шевченка 196 910
Кап.ремонт тротуару по в. Котляревського 548 960
Кап.ремонт тротуару по в,Сонячна 9 - пл. Січових Стрільців 266 850
Кап.ремонт тротуару по в.Сонячна 1а - пл. Січових Стрільців 295 440
Кап.ремонт асфальтнобетонного покриття пішоходної доріжки між в. Українська - в .Петрушевича 533 550
Кап.ремонт тротуару по в. Героїв УПА, 14-20 265 950
Кап. ремонт вуличного освітлення по в. Кармелюка - П.Могили 158 990
Кап.ремонт вуличного освітлення в. Шевченка 461 640
Кап.ремонт вуличного освітлення на пл.Січових Стрільців 318 910
Кап.ремонт вуличного освітлення на території міського парку на пл. Січових Стрільців 380 410
Придбання дитячих майданчиків 358 000
Трактор з комплексом навісного обладнання 383 800
Грейферний навантажувач  
Підмітальна машина 143 000
Кап.ремонт дорожнього покриття по в.Симоненка 579 000
Кап.ремонт відновлення асфальтнобетенного покриття по в. Макухи 207 410
Кап.ремонт проїзду між в.Шептицького36 -в.Сонячна 1 а 110 000
Кап.ремонт дороги по в.Бобинського 1 271 710
Кап.ремонт по в.Волощкова - Над Бугом 919 430
Кап.ремонт міжбудинкового проїзду по в. Стуса 202 290
Кап.ремонт дороги по в.Шухевича 998 000
Поточний ремонт доріг 261 790
Фінансова підтримка КП Сокальтеплокомуненерго(заб.за газ) 126 000
Співфінансування  по мікропроектах 315 260
Соціальна допомога 200 000
ДПТ в районі в.Б.Хмельницького з метою визначення земельної ділянки для обслуговування спортивного майданчика 135 400
ДПТ в районі в.Д.Яворницького з метою розташування виробничої зони 100 000
ПЗ міського парку на пл.Січових Стрільців 200 000
Перевірка гідрантів та пожежних рукавів ясла-садків 150 000
  Разом 23 896 500
 
Міський голова                                                                               Вадим КОНДРАТЮК
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішенням сесії
Сокальської міської ради
                                                                                           від 20.12.2019 р. №
                                                          
 
 
 
 
МІСЬКА ПРОГРАМА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОКРЕМИХ
КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ
НА 2020 РІК

 
1. ПАСПОРТ
міської  Програми соціального захисту окремих категорій населення
на 2020 роки
1 Підстави для розроблення Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
Закон України «про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»,
ст..91 Бюджетного кодексу України,
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
«Закон України «Про соціальний захист дітей війни», Закон України «Про соціальні послуги», інші
2 Ініціаторр розроблення програми Виконавчий комітет міської ради
3 Розробник програми Виконавчий комітет міської ради
4 Відповідальний виконавець програми Фінансово-господарський відділ
5 Учасники програми Фінансово-господарський відділ
6 Мета Метою програми є розв’язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення соціального захисту населення, поліпшення умов уразливих верств населення міста, сприяння розв’язанню проблем побутового характеру людей похилого віку, інвалідів, малозабезпечених сімей, учасників АТО, ООС, сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, екстремальних (надзвичайних) обставинах, інших категорій населення
7 Термін реалізації програми 2020 рік
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми Затверджується рішенням сесії при прийнятті бюджету міста Сокаль  на  2020  рік  -    грн.
9 Очікувані результати виконання Підвищення рівня та якості життя незахищених верств населення. Посилення соціального захисту осіб, що опинилась в складних життєвих обставинах
10 Контроль за виконанням програми Контроль за виконанням програми здійснює постійна комісія з гуманітарних питань
 
 
 
 
2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Останніми роками соціально-економічна ситуація в Україні докорінно змінила життя населення. Перебудова економічних відносин в умовах спаду виробництва, інфляції, зміни форм власності привела до різкого зниження рівня життя населення, зменшення його платоспроможності, розмежування суспільства за рівнем доходів, зростання безробіття.
Підвищення цін у попередні роки призвело до погіршення структури та якості споживання населення. Реальна заробітна плата залишається на рівні, що не забезпечує обсягів споживання матеріальних благ, достатніх для відновлення фізичної та інтелектуальної здатності до праці. 
 Кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до збільшення цін на продукти харчування, медикаменти при одночасному зменшенні реального доходу сімей стали причиною скрутного матеріального становища багатьох мешканців міста, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно. Навіть вжиті державою заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій населення не покривають необхідних додаткових витрат пенсіонерів на харчування, медикаменти та інші необхідні для життєдіяльності речі.
 Проблеми житлово-комунального характеру, зокрема, погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги та оплата поточних платежів за спожиті житлово-комунальні послуги також хвилюють мешканців міста. Через різке погіршення матеріального стану і відповідно скорочення можливості забезпечити навіть елементарні життєві потреби останнім часом посилюється тенденція до збільшення звернень від громадян щодо отримання адресної грошової допомоги на придбання, встановлення та повірку засобів обліку води, газолічильників, бойлерів (водонагрівачів), електрообігрівачів. Крім цього, збільшується кількість звернень громадян, які гостро потребують певних окремих видів соціальних послуг, передусім адресної грошової допомоги на лікування, медико-соціальну реабілітацію, слухопротезування, стоматологічні послуги, а також на прожиття, придбання продуктів харчування, одягу, ліків тощо. Більшість таких звернень надходять від осіб похилого віку, інвалідів, одиноких громадян та інших осіб, що опинились у складних життєвих обставинах, як найбільш вразливої категорії населення, які найгостріше відчувають  негативні наслідки погіршення економічної ситуації.
В місті Сокалі мешкають сім’ї, які потребують додаткових соціальних гарантій з боку місцевої влади.
Нормативно-правовою базою для прийняття даної  Програми є Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про жертви нацистських переслідувань»,  «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації в Україні», «Про Службу безпеки України», «Про міліцію», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус і соціальний захист дітей війни», «Про соціальні послуги», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», інші.
3.  МЕТА   ПРОГРАМИ
Головна мета даної програми – розв’язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення соціального захисту населення, поліпшення умов уразливих верств населення міста, сприяння з питань розв’язання проблем побутового характеру людей похилого віку, інвалідів, малозабезпечених сімей, сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, екстремальних (надзвичайних) обставинах, інших категорій населення.
Також, здійснення фінансової  підтримки мешканців м.Сокаля, яких направляють у райони проведення антитерористичних операцій та членів їх родин, сприяння вирішенню питань матеріально-побутового забезпечення мобілізованих осіб , соціально-побутових питань військовослужбовців, які брали участь у проведенні АТО, ООС, поранених, а також членів сімей загиблих (померлих) військових, які брали участь у проведенні АТО, ООС на Сході України.
Програма визначає загальні принципи, головні напрями та основний зміст підтримки й захисту. Ці заходи повинні забезпечити реалізацію конституційних прав громадян  на соціальний захист.
 4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ  ВИКОНАННЯ
Реалізація Програми дозволить здійснити комплекс заходів щодо удосконалення соціального захисту жителів міста шляхом надання одноразової матеріальної допомоги. 
Комплексний та системний підхід до проведення політики соціального захисту населення здійснюватиметься шляхом координації зусиль усіх соціальних служб міста, комунальних підприємств, організацій та установ у справі захисту конституційного права на належний рівень життя, поліпшення соціально-економічних умов життя.
Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету, в разі наявності фінансового ресурсу.
5. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ  ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
Основними напрямками даної програми є:
- створення бази даних громадян, які потребують соціального захисту;
- матеріальна підтримка окремих категорій населення з метою вирішення їх життєвих проблем;
- надання додаткових соціальних гарантій малозабезпеченим мешканцям міста;
- підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення.
Виконання програми планується шляхом здійснення заходів, серед яких необхідно виділити:
- надання грошової допомоги на поховання деяких категорій громадян;
- надання грошової допомоги, за рішенням Комісії;
- надання одноразової грошової допомоги пораненим військовослужбовцям - учасникам АТО, ООС;  
- надання грошової допомоги на часткову оплату житлово-комунальних послуг учасникам АТО, ООС;
- надання грошової допомоги сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах;
- надання грошової допомоги сім’ям, які опинились екстримальних (надзвичайних) обставинах.
- надання одноразової учасникам АТО, ООС, які зареєстровані та проживають на території міста Сокаля.
Основні заходи  виконання програми наведені у додатку до міської Програми.
 
6. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ
Контроль за виконанням цієї Програми здійснює постійна депутатська комісія з гуманітарних питань міської ради.
Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми є Виконавчий комітет Сокальської міської ради.
Фінансування заходів Програми здійснюється через відділ фінансово-господарського забезпечення Сокальської міської ради.

           Рішення про надання допомоги приймається на засіданні постійної депутатської комісії  згідно
Положення про надання грошової допомоги окремим категоріям населення м.Сокаля (Додаток 2 до Програми).

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку передбаченим чинним законодавством.
Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, затверджених у міському бюджеті міста Сокаля на зазначені цілі та заходи на відповідний  бюджетний рік.
У разі потреби може бути здійснено коригування Програми за рішенням Сокальської міської ради шляхом уточнення окремих завдань і показників – у відповідності із зміною законодавчої  бази, умов реалізації Програми, зміни пріоритетів та з інших об’єктивних причин.
7. ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ
Реалізація заходів Програми забезпечить можливість отримати соціально незахищеним громадянам міста матеріальну допомогу, що дозволить пом’якшити соціальну напругу у зв’язку з негативним впливом інфляційних процесів і відчути реальну допомогу з боку місцевої влади.
У результаті виконання Програми буде надана матеріальна допомога на поховання деяких категорій громадян.
Поліпшення стану пенсіонерів, інвалідів, інших осіб міста, які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі придбання альтернативних обігрівачів, часткове відшкодування за житлово-комунальні послуги, тощо, шляхом надання адресної матеріальної допомоги дасть змогу зменшити соціальну напругу у суспільстві і на місцевому рівні підвищити рівень забезпеченості та захищеності населення міста.
В результаті проведення в Україні антитерористичної операції, в якій  приймають участь в тому числі і мешканці м.Сокаля, виникає необхідність підтримки та надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, ООС та їх сім'ям, особливо до отримання статусу «учасник бойових дій». З 2017 року надання одноразової грошової допомоги пораненим військовослужбовцям учасникам АТО, ООС; сім'ям загиблих (померлих) військових, які брали участь у проведенні АТО, ООС на Сході України.
Здійснюватиметься придбання альтернативних обігрівачів окремим категоріям громадян, за рішенням Координаційної ради.
Таким чином, завдяки реалізації програми буде досягнута основна мета - розв’язання проблем підвищення рівня та якості життя для кожної особи.
 
 
Міський  голова                                                                        Вадим  КОНДРАТЮК

 Додаток 1 до Програми
Перелік заходів міської Програми соціального захисту
окремих категорій населення на 2020 роки
№ п/п Назва напряму використання бюджетних коштів Перелік заходів програми Відповідальні виконавці Строк виконання заходу Джерела фінансування загальні орієнтовні обсяги фінансування тис.грн.
1 Комплексний та системний підхід до проведення політики соціального захисту населення шляхом координації зусиль у справі захисту конституційного права на належний рівень життя, поліпшення соціально-економічних умов життя Проведення зустрічей з ветеранами війни та праці, членами сімей померлих (загиблих) ветеранів війни, учасниками АТО, ООС, членами сімей учасників АТО, ООС, реабілітованими, малозабезпеченими одинокими пенсіонерами, громадянами похилого віку, багатодітними сім’ями, сім’ями, що опинились в складних життєвих обставинах – мешканцями міста Сокаль (надалі – соціально-вразливими групами населення міста) для визначення їх потреб та пошуку шляхів їх вирішення Керівництво міської ради, депутатський корпус міської ради 2020 Не потребує фінансування
2 Залучення волонтерів, учнів навчальних закладів системи загальної освіти щодо надання шефської допомоги ветеранам війни та праці,  учасникам АТО, ООС, реабілітованим, одинокими пенсіонерам, громадянам похилого віку волонтери, громадські організації 2020 Не потребує фінансування
3 Розповсюдження інформаційно-роз’яснювальних матеріалів щодо соціального захисту населення депутатський корпус міської ради 2020 Не потребує фінансування
4 Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого» Виконавчий комітет міської ради, відділ фінансово-господарського забезпечення 2020 Міський бюджет  
тис.грн
5 Надання грошової допомоги на поліпшення соціально-побутових умов малозабезпечених сімей, одиноких громадян похилого віку та інших осіб – жителів міста, які опинились в складних життєвих обставинах, в тому числі часткову оплату за житлово-комунальні послуги учасникам АТО, ООС Виконавчий комітет міської ради, відділ фінансово-господарського забезпечення 2020 Міський бюджет
6 Надання грошової допомоги на поліпшення соціально-побутових умов малозабезпечених сімей, одиноких громадян похилого віку та інших осіб – жителів міста, які опинились екстримальних (надзвичайних) обставинах Виконавчий комітет міської ради, відділ фінансово-господарського забезпечення 2020 Міський бюджет
7 Надання одноразової грошової допомоги:
 пораненим військовослужбовцям – учасникам АТО, ООС 
Виконавчий комітет міської ради, відділ фінансово-господарського забезпечення 2020 Міський бюджет
8 Надання допомоги на придбання альтернативних обігрівачів Виконавчий комітет міської ради, відділ фінансово-господарського забезпечення 2020 Міський бюджет
9 надання одноразової допомоги учасникам АТО, ООС, які зареєстровані та проживають на території міста Сокаля Виконавчий комітет міської ради, відділ фінансово-господарського забезпечення 2020 Міський бюджет
 
 
Секретар  ради                                                     Ігор СИДОР                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Додаток 2 до Програми
 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я
Положення про надання грошової допомоги окремим категоріям населення м.Сокаля

 

1. Загальна частина

1.1. Положення про надання грошової допомоги окремим категоріям населення м.Сокаля та визначає порядок надання грошової допомоги окремим категоріям населення міста.
 
1.2. Грошова допомога окремим категоріям населення м.Сокаля (далі – грошова допомога), надається в межах витрат, передбачених на ці цілі кошторисом витрат на виконання міської Програми соціального захисту окремих категорій населення  на 2020 роки.
 
1.3. Питання надання грошової допомоги жителям територіальної громади міста Сокаля (які мешкають та зареєстровані на території міста) розглядається відповідною профільною комісією.
 
1.4. Підставою для розгляду питання щодо надання грошової допомоги
є заява громадянина про надання йому (його сім’ї) грошової допомоги
у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, що спричинене:
- необхідністю поховання деяких категорій громадян;
- необхідністю лікування поранених військовослужбовців - учасників АТО, ООС;  
-необхідністю сплачувати житлово-комунальні послуги учасникам АТО, ООС;
-скрутним матеріальним становищем сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах внаслідок пожежі.
-надання грошової допомоги сім’ям, які опинились екстремальних (надзвичайних) обставинах.
- надання одноразової учасникам АТО, ООС (мобілізованим/демобілізованим), які зареєстровані та проживають на території міста Сокаля
 
1.5. Рішення щодо конкретної заяви постійною депутатською комісією з  гуманітарних питань міської ради.
 
1.6. Питання щодо надання грошової допомоги окремим категоріям населення м.Сокаля, розглядається Комісією при наявності таких документів:
 
 1. Для розгляду питання про надання грошової допомоги на поховання деяких категорій громадян:
 • особистої заяви громадянина;
 • копія свідоцтва про смерть
 • Витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть
 • номер рахунку, відкритий на ім’я заявника в установі «Ощадбанку»
 • копії паспорту (1,2,11 сторінка) заявника;
 • копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника.
 
 1. Для розгляду питання про надання грошової допомоги на лікування поранених військовослужбовців - учасників АТО, ООС:
 • особистої заяви громадянина або члена сім’ї заявника;
 • копії паспорту (1,2,11 сторінка) заявника;
 • копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника;
 • на лікування чи операцію необхідним є медичний висновок лікувальної установи;
 • довідка про участь особи в антитерористичній операції
 • номер рахунку, відкритий на ім.’я заявника в установі «Ощадбанку»
 
 1. Для розгляду питання про надання грошової допомоги на часткову оплату житлово-комунальних послуг учасникам АТО, ООС:
- особистої заяви заявника на ім’я міського голови м.Сокаль з проханням надання щомісячної адресної допомоги на часткову оплату житлово-комунальних послуг;
 • копія паспорту;
 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків(крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
 • довідку про склад сім’ї;
 •  довідка, видана та скріплена печаткою уповноважених органів (зокрема Міністерства оборони України (військовими комісаріатами, військовими частинами тощо), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій тощо або їх територіальними органами (надалі – уповноважені органи), про призов учасника антитерористичної операції на військову службу на виконання Указів Президента України від 17.03.2014 № 303/2014 “Про часткову мобілізацію“, від 06.05.2014 № 454/2014 “Про часткову мобілізацію“ та від 22.07.2014 № 607/2014 “Про часткову мобілізацію“;
 • особовий рахунок на, який перераховувати кошти.
 
Допомога надається особам, які беруть чи брали участь у антитерористичні операції і не мають статусу учасника бойових дій та зареєстровані в м. Сокаль.
У разі, постійного проживання учасника антитерористичної операції на території м. Сокаль без реєстрації, він має право звернутися до спеціально створеної комісії при міській раді щодо надання дозволу на отримання даної адресної допомоги. Склад комісії та її положення затверджується відповідним рішенням голови міської ради.
Допомога призначається з дати звернення.
Обставини, внаслідок яких може бути припинена виплата зазначеної допомоги є:
 • надання статусу учасника бойових дій;
 • заява отримувача допомоги;
 • зміна місця реєстрації за межі м.Сокаль;
 • інші обставини, які не уможливлюють отримання даної допомоги заявником.
Допомога припиняється з наступного місяця після виникнення обставин, які є підставою до її припинення. У разі виникнення обставин, внаслідок яких може бути припинена виплата зазначеної допомоги, її одержувач або член сім'ї зобов'язаний у 10- денний термін повідомити письмово про це Сокальську міську раду.
 
 1. Для розгляду питання про надання грошової допомоги сім’ям, які опинились екстримальних (надзвичайних) обставинах:
 • копія акта з пожежної частини про пожежу;
 • інші  підтверджуючі документи обставин, в яких опинився заявник.
 • особистої заяви громадянина або члена сім’ї заявника;
 • копії паспорту (1,2,11 сторінка) заявника;
 • копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника;
 • номер рахунку, відкритий на ім’я заявника в установі «Ощадбанку»
 • акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, складений депутатами міської ради
 
 1. Для розгляду питання про надання грошової допомоги учасникам АТО, ООС (мобілізованим/демобілізованим), які зареєстровані та проживають на території міста Сокаля:
- особистої заяви заявника на ім’я міського голови м.Сокаль;
 • копія паспорту;
 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків(крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
 • копія посвідчення учасника бойових дій;
 • особовий рахунок на, який перераховувати кошти.
 
Допомога надається особам, які беруть чи брали участь у антитерористичні операції і мають статус учасника бойових дій та зареєстровані в м. Сокаль.
У разі, постійного проживання учасника антитерористичної операції на території м. Сокаль без реєстрації, він має право звернутися до спеціально створеної комісії при міській раді щодо надання дозволу на отримання даної адресної допомоги. Склад комісії та її положення затверджується відповідним рішенням голови міської ради.
Допомога призначається з дати звернення.
Обставини, внаслідок яких може бути припинена виплата зазначеної допомоги є:
 • заява отримувача допомоги;
 • зміна місця реєстрації за межі м.Сокаль;
 • інші обставини, які не уможливлюють отримання даної допомоги заявником.
Допомога припиняється з наступного місяця після виникнення обставин, які є підставою до її припинення. У разі виникнення обставин, внаслідок яких може бути припинена виплата зазначеної допомоги, її одержувач або член сім'ї зобов'язаний у 10- денний термін повідомити письмово про це Сокальську міську раду.
 
1.7. До членів сім’ї відносяться особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (ст. 3 Сімейного кодексу України).
 
1.8. При прийнятті рішення про розмір грошової допомоги до уваги приймаються рівень матеріальної забезпеченості сім’ї та надзвичайність конкретних обставин, які склалися у заявника (його сім’ї). Розмір грошової допомоги затверджується на засіданні постійної депутатської комісії з гуманітарних питань міської ради.2. Порядок розгляду заяв громадян міста щодо надання грошової допомоги окремим категоріям населення м.Сокаля
2.1. Заяви громадян щодо надання грошової допомоги та документи, які підтверджують рівень матеріального стану заявника і членів його сім’ї, надходять до секретаря Комісії для подальшої підготовки усіх необхідних матеріалів для розгляду на засіданні Комісії.

2.2. Для визначення розміру одноразової адресної грошової допомоги заявник повинен надати документи, зазначені у п. 1.6. цього Положення.

2.3. Якщо протягом 1 місяця з дня надходження заяви на розгляд Комісії заявник не надає необхідних документів, заява буде знята з розгляду Комісії.

2.4. Матеріали засідання Комісії по розгляду питання щодо надання грошової допомоги оформлюються протоколом, який підписується усіма членами Комісії. На підставі протоколу видається розпорядчий документ розпорядника бюджетних коштів, який є підставою для виплати грошової допомоги окремим категоріям населення м.Сокаля.
 
3. Порядок виплати грошової допомоги
3.1. Після розгляду звернення на Комісії, секретар Комісії готує письмову відповідь заявникові про прийняте рішення.
3.2. Фінансово-господарський відділ перераховує грошову допомогу на рахунок в «Ощадбанку» відкритий на ім’я заявника.
 
                            Секретар ради                                                     Ігор СИДОР